ไต้หวัน

New

BHBE-TPE01BR

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EVA AIR (BR) | ผู่หลี่ | หนานโถว | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี | ร้านใบชา | พิพิธภัณฑ์กู้กง | ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

THB 18,900 ฿ 18,900
New

BHZG-ZTPE03

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | อาลีซาน | ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ไต้หวัน | ไทเป | ไทจง | เจียอี้ | หนานโถว | ซีเหมินติง | วัดหลงซาน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

THB 19,878 ฿ 19,878
New

BHZG-ZTPE01

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | อาลีซาน | ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ไต้หวัน | ไทเป | ไทจง | เจียอี้ | หนานโถว | ซีเหมินติง | วัดหลงซาน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

THB 15,999 ฿ 15,999
New

BHPR-PTWNY14VZ

เดินทาง ธ.ค. 62 | สายการบิน Viet Jet Air (VZ) | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านสายรุ้ง | ช้อปปิ้ง 3 night market | ตึกไทเป 101 | อุทยานอาลีซาน

THB 22,999 ฿ 22,999
New

BHBB-TPEXW007

เดินทาง ธ.ค. 62 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | เย๋หลิ่ว | ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง

THB 18,999 ฿ 18,999
New

BHBE-TPE01TG

เดินทาง พ.ย. 62 - ก.พ. 63 | สายการบิน THAI (TG) | นั่งไฟโบราณ | ซีเหมินติง ช้อปปิ้งย่านดัง | Taipei 101 | หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านสายรุ้ง

THB 21,900 ฿ 21,900
New

BHBE-TPE001TG

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 623 | สายการบิน THAI (TG) | นั่งไฟโบราณ | ซีเหมินติง ช้อปปิ้งย่านดัง | Taipei 101 | หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านสายรุ้ง

THB 19,900 ฿ 19,900
New

BHBE-TPE07VZ

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน VIETJET AIRWAY (VZ) | นั่งไฟโบราณ | ซีเหมินติง | ช้อปปิ้งย่านดัง | อุทยานอาลีซาน | Taipei 101 | ตลาดไทเป | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านสายรุ้ง

THB 13,900 ฿ 13,900
New

BHBE-TPE01CI

เดินทาง ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) | นั่งไฟโบราณ | วัดหลงซาน | เมืองโบราณลู่กัง | อุทยานอาลีซาน | Taipei 101

THB 18,900 ฿ 18,900
New

BHBE-TPE061VZ

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน VIETJET AIRWAY (VZ) | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านสายรุ้ง | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน | อุทยานอาลีซาน

THB 13,900 ฿ 13,900
New

BHBE-TPE006VZ

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 62 | สายการบิน VIETJET AIRWAY (VZ) | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านสายรุ้ง | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง | ตลาดปลาไทเป | มิฮายาร่าไอศกรีม

THB 11,900 ฿ 11,900
New

BHI-XWT41

เดินทาง ต.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ | เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว | ปล่อยโคมที่ผิงซี | ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ | ตึก 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

THB 15,900 ฿ 15,900
Powered by MakeWebEasy.com