เวียดนามเหนือ

New

BHTN-VNHAN08

เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 63 | สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) | เมืองซาปา | สถานีฟานสิปัน | ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน | จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน | สะพานแก้ว“มังกรเมฆ” | น้ำตกซิลเวอร์ | โบสถ์ซาปา | ตลาดซาปา

THB 13,888 ฿ 13,888
New

BHBE-VN005

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VJ) | ลาวไก | ซาปา | ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต | ชมน้ำตกสีเงิน | ตลาดซาปา

THB 10,999 ฿ 10,999
New

BHJW-PVN12

เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VJ) | ซาปา | สะพานแก้วมังกรเมฆ | หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต | ไร่นาขั้นบันได ฟานซีปัน | ตลาด LOVE MARKET

THB 9,999 ฿ 9,999
New

BHJW-PVN13

เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VJ) | ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) | นั่งเรือกระจาด | นั่งกระเช้า Queen Halongตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง | เมืองฮาลอง

THB 9,999 ฿ 9,999
New

BHZG-ZHAN13

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | มืองลาวไก | เมืองซาปา | น้ำตกสีเงิน | ภูเขาฮามลองหรือภูเขาปากมังกร | โบสถ์ซาปา | ตลาดเลิฟมาร์เก็ต | นั่งรถไฟเมืองซาปา | ถนน36สาย | ยอดเขาฟานซิปัน

THB 9,999 ฿ 9,999
New

BHZG-ZHAN12

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | HANOI | NINHBINH | ซาปา | ฮานอย | นิงห์บิงห์ | ล่องเรือ | ฮาลองบก | กระช้าไฟฟ้า | ฟานซิปัน

THB 11,999 ฿ 11,999
New

BHBE-VN006VJ

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน VIETJET AIR (VJ) | วัดหง๊อกเซิน | ฮานอย | ลาวไก | ซาปา | หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต | น้ำตกสีเงิน | ตลาดซาปา | เขาฮามลอง | ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน | ยอดเขาฟานซีปัน

THB 11,900 ฿ 11,900
New

BHBE-VN061FD

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ลาวไก | ซาปา | หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต | น้ำตกสีเงิน | ตลาดซาปา | ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน | ฮานอย | นิงบิงห์ | ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก

THB 12,900 ฿ 12,900
New

BHBE-VN007VJ

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน VIETJET AIR (VJ) | ลาวไก | ซาปา | น้ำตกสีเงิน | กระเช้าฟานซีปัน | ยอดเขาฟานซีปัน | ฮานอย | สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์

THB 14,900 ฿ 14,900
New

BHBE-VN07SL

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ลาวไก | ซาปา | ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต | น้ำตกสีเงิน | ตลาดซาปา | เขาฮามลอง | ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

THB 13,900 ฿ 13,900
Powered by MakeWebEasy.com