ฮ่องกง

New

BHGS-HKG47

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) | เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ร้านขนม -  โบสถ์เซนต์ปอล์ต - จตุรัสเซนาโด - เวเนเชี่ยนมาเก๊า - ปาริเชียนมาเก๊า - เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่ - วัดผู่โถว - ร้านหยก ร้านยา ร้านผ้าไหมหรือยางพารา - เมืองเซินเจิ้น - ตลาดหล่ออู่ - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - สวนสาธารณะเหลียงฮวาซาน - รูปปั้นติ้งเซี้ยวเผิง - เมืองฮ่องกง - วิคตอเรีย - โรงงานเครื่องประดับ - วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,999 THB ฿13,999
 

 

New

BHGS-HKG46V

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,999 THB ฿18,999
 

 

New

BHGS-HKG46

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,999 THB ฿20,999
 

 

New

BHGS-HKG45

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) | เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - จุดชมวิว วิคตอเรีย - รีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ย่านเลดี้มาร์เก็ต - กระเช้านองปิง 360 - พระใหญ่นองปิง - ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26,999 THB ฿26,999
 

 

New

BHGS-HKG44

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) | เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - จุดชมวิว วิคตอเรีย - รีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - วัดแชกงหมิว - ดิสนี่ย์แลนด์ ครึ่งวัน (พร้อมดูพลุ) - วัดหวังต้าเซียน - ร้านหยก - ย่านเลดี้มาร์เก็ต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,999 THB ฿28,999
 

 

New

BHGS-HKG43

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) | เมืองมาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริม - ทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล์ต - จตุรัสเซนาโด - ร้านของฝาก - เวเนเชี่ยนมาเก๊า - เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่ - วัดผู่โถว - ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,999 THB ฿16,999
 

 

New

BHGS-HKG42

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) | เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - จุดชมวิววิคตอเรีย - วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท - ช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต - ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,999 THB ฿25,999
 

 

New

BHGS-HKG41

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) | เจ้าพ่อกวนอูกวนไท - รีพลัสเบย์ - จุดชมวิววิคตอเรีย - ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,999 THB ฿23,999
 

 

New

BHBE-HKG24

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 67 | โดยสายการบิน EMIRATES (EK) | ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,999 THB ฿19,999
 

 

New

BHI-HHB09

เดินทาง มี.ค. 67 | โดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) | ย่านจิมซ่าจุ่ย นาธาน - ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งเครื่องรางกังหันลมนำโชค - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour!! ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - วิคตอเรีย พีค - วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว - อ่าวรีพัลส์เบย์ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,888 THB ฿15,888
 

 

New

BHBE-HKG13

เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) | วิคตอเรียพีค • นั่งรถรางพีคแทรม • จุดชมวิวเดอะพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชงกงหมิว • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,999 THB ฿22,999
 

 

New

BHBE-HKG32

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) | กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท • มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดแชกง • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,999 THB ฿22,999
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้