TAIWAN อาลีซาน...อุทยานแห่งรัก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) (APR24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHGS-TPE18

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองเจียอี้ - ตลาดเหวิ่นฮว่า - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - HUAXI NIGHT MARKET - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง

Share

  โปรแกรม
TPE18 : TAIWAN อาลีซาน...อุทยานแห่งรัก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) (APR24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - ตลาดเหวิ่นฮว่า 
  มื้ออาหาร : - / - / เย็น
  ที่พัก : RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองเจียอี้
วันที่ 2อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต 
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : TAICHUNG GUIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองไถจง
วันที่ 3 

เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : RELITE HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองไทเป

วันที่ 4ร้าน GERMANIUM - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - HUAXI NIGHT MARKET
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : FERRARY HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองไทเป
วันที่ 5

วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ท่าอากาศยานเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : -

  วันเดินทาง
เดินทาง เม.ย. 67ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้