เซนได

New

BHTN-XJ166

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | หมูบ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก | ชมสะพานไม้ ชินเคียว | ศาลเจ้าโทโชกุ | ทะเลสาบอินะวะชิโระ | ปราสาทสึรุงะ

THB 25,888 ฿ 25,888
New

BHGO-SDJTG007

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ล่องเรือเกบิเค | ทะเลสาบโทวาดะ | นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์ | ทะเลสาบทาซาวะ | กินซัง ออนเซ็น | หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ | แช่ออนเซ็น

THB 51,900 ฿ 51,900
New

BHGO-SDJTG008

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ล่องเรือเกบิเค | นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมสโนว์มอนสเตอร์ | ทะเลสาบทาซาวะ | กินซัง ออนเซ็น | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก | หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ | ปราสาทสึรุงะ | แช่ออนเซน

THB 54,900 ฿ 54,900
New

BHZG-ZSDJ01

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | เมืองอิวาเตะ | วัดจูซนจิ | หมู่บ้านเอะสะชิ-ฟูจิวาระ | ปราสาทสึรุงะ | เมืองไอสุ | หมู่บ้านโออุจิ-จูคุ | ทะเลสาบอินาวะชิโระ | เมืองฟุกุชิมะ

THB 39,999 ฿ 39,999
New

BHZG-ZSDJ02

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ปราสาทสึรุงะ | เมืองไอสุ | หมู่บ้านโออุจิจูคุ | ทะเลสาบอินาวะชิโระ | เมืองฟุกุชิมะ | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก | ภูเขาซาโอะ | สกีออนเซนรีสอร์ท

THB 35,999 ฿ 35,999
New

BHZG-ZNRT03

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | สวนดอกไม้ฮิตาชิ-ซีไซด์-ปาร์ค | ศาลเจ้าโทโชกุ | สะพานชินเคียว | ห้างฯ-อิออน | ปราสาทสึรุกะ | ชมซากุระริมแม่น้ำ-Fujita | หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ

THB 32,999 ฿ 32,999
New

BHGO-GQ2SDJ-TG007

เดินทาง มกราคม - เมษายน 2563 | ล่องเรือเกบิเค | ทะเลสาบโทวาดะ | นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมสโนว์มอนสเตอร์ ทะเลสาบทาซาวะ | กินซัง ออนเซ็น | หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ | แช่ออนเซ็น

THB 49,900 ฿ 49,900
New

BHGS-SDJ01

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 63 | สายการบิน THAI (TG) | วัดโอสุคันนอน | มัตสึโมโต้ | ปราสาทมัตสึโมโต้ | นากาโนะออนเซ็น | นากาโนะ | ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ | วัดเซนโคจิ | ทาคายาม่าจินยะ | ซันมาจิซูจิ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

THB 41,900 ฿ 41,900
New

BHTN-TGSDJCTS01

เดินทาง พ.ย.-ก.พ. 63 | สายการบิน การบินไทย (TG) | เปิดประสบการณ์ใหม่ รอบเดียว เที่ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ – ฮอกไกโด เยี่ยมชมรูปปั้นท่านไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ณ ซากปราสาทเซนได | ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ ณ วัดเซอิริวจิ | พิเศษ !! สนุกสนานกับการทำข้าวนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ

THB 39,888 ฿ 39,888
Powered by MakeWebEasy.com