มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) (APR-JUL24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHBE-TPE86

เดินทาง เม.ย. - ก.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต • เมืองฮวาเหลียน • อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ • ร้านเห็ดหลินจือ • เมืองไทเป • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองเถาหยวน • กลอเรีย เอ้าท์เล็ต

Share

  โปรแกรม
TPE86 : มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) (APR-JUL24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 
  มื้ออาหาร : - / - / SET BOX 
  ที่พัก : เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 2

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -

  ที่พัก : เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน

วันที่ 3 

เมืองฮวาเหลียน • อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ • ร้านเห็ดหลินจือ • เมืองไทเป • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / SET BOX 
/ -
  ที่พัก : เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3* มาตรฐานไต้หวัน

วันที่ 4

วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองเถาหยวน • กลอเรีย เอ้าท์เล็ต • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : -

  วันเดินทาง
เดินทาง เม.ย. - ก.ค. 67 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NTD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้