นาโกย่า

นาโกยา (Nagoya)
เมืองริมทะเลอันเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภูมิภาคชูบุ(Chubu) สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
ตื่นตาตื่นใจไปกับเมืองอุตสาหกรรมริมทะเลสวย ๆ ที่อยู่ไม่ไกลเกียวโตและโอซาก้า ซึ่งถ้าเทียบกับอีกหลาย ๆ เมืองแล้ว
นาโกยาก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพียบ
New

BHJW-PJP57

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | เส้นทางอัลไพน์ หุบเขาแอลป์ หรือ ทาเทยาม่า | นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่เทือกเขาทาเทยาม่า | กำแพงหิมะ | เขื่อนคุโรเบะ | มัตสึโมโต้ | ถนนคนเดินมัตสึโมโต้

THB 24,999 ฿ 24,999
New

BHZG-ZNGO14

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า | เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ | อิออน | สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ

THB 24,999 ฿ 24,999
New

BHI-XJ788

เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | โอชิโนะฮักไก | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว | โออิชิปาร์ค | มัตสึโมโต้ | ปราสาทมัตสึโมโต้ | อิออนมอลล์

THB 21,888 ฿ 21,888
New

BHGS-NGO06

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA X (XJ) | นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์) | เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ | ปราสาทมัตสึโมโตะ | ศาลเจ้าทาเคดะ | หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค | โกเทมบะเอาท์เล็ท

THB 22,999 ฿ 22,999
New

BHZG-ZNGO12

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | ศาลเจ้าอิเสะ | ถนนโอคาเงะโยโกะโจ | มิตซุยเอ้าท์เล็ท | เมืองกิฟุ | ทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | สะพานนาคะบาชิ

THB 25,999 ฿ 25,999
New

BHTN-XJ151

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | แช่ออนเซน | ปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ | ลานสกีฟูจิเท็น | เมืองทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาว่า | ย่านซาคาเอะ

THB 19,888 ฿ 19,888
New

BHGS-TGKMQ07

เดินทาง ก.พ. 63 | สายการบิน THAI (TG) | เมืองคานาซาว่า | ตลาดปลาโอมิโช | งานเทศกาลคามาคุระ โนะ ซาโตะ ณ เมือง อียามะ | มัตสึโมโต้ | เมืองทาคายาม่า | ซันมาชิซูจิ | ชิราคาวาโกะ | เมืองนาโกย่า

THB 29,888 ฿ 29,888
New

BH-JW-PJP54-SL

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563 | สายการบิน THAI LION AIR | ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ | สะพานแดงนากาบาชิ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ปราสาทมัตสึโมโต้ | แช่ออนเซ็น | ศาลเจ้าโอสุคันนอน | AEON MALL GIFU เพลิดเพลินลานสกี | DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET | ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

THB 19,999 ฿ 19,999
New

BH-JW-PJP53-SL

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563 | สายการบิน THAI LION AIR | ลิงแช่ออนเซ็น | สะพานแดงนากาบาชิ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ปราสาทมัตสึโมโต้ | วัดเซ็นโคจิ | ศาลเจ้าโอสุคันนอน | DUTY FREE- NAGASHIMA OUTLET 

THB 22,999 ฿ 22,999
New

BHI-JL801

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน JAPAN AIRLINES (JL) | วัดโอสุคันนอน | มัตสึโมโต้ | ปราสาทมัตสึโมโต้ | นากาโนะออนเซ็น | นากาโนะ | ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ | วัดเซนโคจิ | ทาคายาม่าจินยะ | ซันมาจิซูจิ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

THB 34,888 ฿ 34,888
New

BHTN-XJ154

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR AISIA (XJ) | ปราสาทอีกาดำ | เมืองมัตสึโมโต้ | ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 | ซันมาชิซูจิ | เมืองทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาว่า | ย่านซาคาเอะ

THB 20,888 ฿ 20,888
New

BHZG-ZNGO10

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (XJ) | ศาลเจ้าอิเสะ | ถนนโอคาเงะโยโกะโจ | เทศกาลแสงสีเสียงนาบานาโนะซาโตะ | มิตซุยเอ้าท์เล็ท | เมืองกิฟุ | ลานกิจกรรมหิมะ | ทาคายาม่า | สะพานนาคะบาชิ | ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า | เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

THB 24,999 ฿ 24,999
Powered by MakeWebEasy.com