ลี่เจียง

ลี่เจียง (Lijiang)
ย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้า
ตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก"
เมืองเก่าลี่เจียงมีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวน่าซีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
New

BHBE-LJG01

เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | ภูเขาหิมะมังกรหยก | ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” | ทะเลสาบไป๋สุยเหอ | เมืองโบราณซู่เหอ | อุทยานน้ำหยก | หมู่บ้านไป๋ซา | สะพานแก้วลี่เจียง

THB 12,900 ฿ 12,900
New

BHVW-VW8L002

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | เมืองเก่าซู่เหอ | สะพานแก้วลี่เจียง | หมู่บ้านไป๋ซา | นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะมังกรหยก | อุทยานน้ำหยก | ไป่ซุ่ยเหอหรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | สระมังกรดำ | เมืองเก่าลี่เจียง

THB 12,900 ฿ 12,900
New

BHBE-LJG03

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | เมืองโบราณต้าหลี่ | เจดีย์สามองค์ | ช่องแคบเสือกระโจน | เมืองโบราณจงเตี้ยน | วัดลามะซงจ้านหลิง | เมืองลี่เจียง | อุทยานน้ำหยก

THB 16,900 ฿ 16,900
New

BHZG-ZLJG02

เดินทาง ก.พ. - ก.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | แชงกรีล่า | ภูเขาหิมะมังกรหยก | เมืองจงเตี้ยน | วัดซงจ้านหลิน | วัดลามะ | พระราชวังโปตาลา | โชว์จางอี้โหม่ว | อุทยานน้ำหยก | ทะเลสาบไป๋สุยเหอ | หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | สระมังกรดำ

THB 11,999 ฿ 11,999
New

BHBE-LJG02

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | เมืองลี่เจียง | ช่องแคบเสือกระโจน | เมืองโบราณจงเตี้ยน | วัดลามะซงจ้านหลิง | เมืองลี่เจียง | อุทยานน้ำหยก | เมืองโบราณซู่เหอ

THB 15,900 ฿ 15,900
New

BHTN-8LLJG03

เดินทาง ก.ย. 62 - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO | วัดลามะซงจ้านหลิง | กระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก | ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ งดงามราวกับสรวงสวรรค์ | เมืองโบราณลี่เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 | เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน

THB 12,888 ฿ 12,888
Powered by MakeWebEasy.com