มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) (APR-OCT24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHBE-TPE94

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเช่อ • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • เมืองเถาหยวน • X-Park Aquarium

Share

  โปรแกรม
TPE94 : มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) (APR-OCT24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
  มื้ออาหาร : - / - / SET BOX
  ที่พัก : เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 2เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเช่อ • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 3 

ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : เมืองไถจง หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน

วันที่ 4เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : เมืองไทเป หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 5

Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • เมืองเถาหยวน • X-Park Aquarium • กลอเรียเอ้าท์เลท • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : -

  วันเดินทาง
เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,500 NTD/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้