มหัศจรรย์...ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (NOV-MAY24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHBE-TPE26

เดินทาง พ.ย. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) | เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต • รถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ตึกไทเป 101 • Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • วัดหลงซาน • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน

Share

  โปรแกรม
TPE26 : มหัศจรรย์...ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (NOV-MAY24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : - / ปลาประธานาธิบดี / -
  ที่พัก : เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 2

นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน

  ที่พัก : เมืองไถจง หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน

วันที่ 3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / เสี่ยวหลงเปา / -
  ที่พัก : เมืองไทเป หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 4

วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน
  มื้ออาหาร : เช้า / ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน / -
  ที่พัก : เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน

วันที่ 5สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ
   มื้ออาหาร : SETBOX / - / -
   ที่พัก : -
  วันเดินทาง
เดินทาง พ.ย. - พ.ค. 67 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้