ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (NOV-MAR24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZGTPE-2321CI

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) | เมืองไทเป – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์

Share

  โปรแกรม
ZGTPE-2321CI : ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (NOV-MAR24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – เมืองหนานโถว
  มื้ออาหาร : - / - / ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน
  ที่พัก : TAIYI RESORT, NANTOU ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -

  ที่พัก : STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
  มื้ออาหาร : เช้า / เสี่ยวหลงเปา / -
  ที่พัก : CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
  มื้ออาหาร : เช้า / - / -
  ที่พัก : -

  วันเดินทาง
เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้