New Year 2024 ชมพลุ Count Down 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (DEC-JAN24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHFS-SLCHARTERFLIGHTNY01

เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) | เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต – ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไถจง – อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเห็ดหลินจือ – เมืองไทเป – ซีเหมินติง – นำท่านชมพลุ Count Down – ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองฮวาเหลียน – ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

Share

  โปรแกรม
SLCHARTERFLIGHTNY01 : New Year 2024 ชมพลุ Count Down 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (DEC-JAN24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : - / - / -
  ที่พัก : LOOK ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไถจง – อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / อาหารจีนพื้นเมือง / -

  ที่พัก : HE TI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเห็ดหลินจือ – เมืองไทเป – ซีเหมินติง – นำท่านชมพลุ Count Down
  มื้ออาหาร : เช้า / ปลาประธานาธิบดี / -
  ที่พัก : FULLON SHEN KENG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองฮวาเหลียน – ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / เสี่ยวหลงเปา / -
  ที่พัก : LIGA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
   มื้ออาหาร : เช้า / สลัดกุ้งมังกรซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / -
   ที่พัก : -
  วันเดินทาง
เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,800 เด็กชำระเท่ากับผู้ใหญ่ (ชำระที่สนามบิน)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้