Special Program Taiwan อุทยานไท่ผิงซาน อี๋หลาน ทะเลสาบ ไทเป 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (JAN-JUN24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHFS-BRTPE11

เดินทาง ม.ค. - ม.ย. 67 | โดยสายการบิน EVA AIR (BR) | เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน (รวมค่าบัตรเข้า) – ต้นไม้ยักษ์ 2500 ปี – ขึ้นรถไฟโบราญปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถ) – น้ำพุร้อนกลางเขา เจียวจือเจ๋อ (ไม่รวมค่าแช่น้ำพุร้อน) – ชิมไข่ออนเซ็น – เมืองเจียวซี – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานซุน – ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮวาซาน 1914 – Germanium – อุทยานเหย๋หลิ่ว (รวมค่าตั๋ว) – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

Share

  โปรแกรม
BRTPE11 : Special Program Taiwan อุทยานไท่ผิงซาน อี๋หลาน ทะเลสาบ ไทเป 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (JAN-JUN24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ 
  มื้ออาหาร : - / - / -
  ที่พัก : -
วันที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน (รวมค่าบัตรเข้า) – ต้นไม้ยักษ์ 2500 ปี – ขึ้นรถไฟโบราญปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถ) – น้ำพุร้อนกลางเขา เจียวจือเจ๋อ (ไม่รวมค่าแช่น้ำพุร้อน) – ชิมไข่ออนเซ็น – เมืองเจียวซี
  มื้ออาหาร : แซนวิชและเครื่องดื่ม / กลางวัน / ไก่อบโอ่ง

  ที่พัก : SUN SPRING RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / ปลาประธานาธิบดี / -
  ที่พัก : STAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานซุน – ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮวาซาน 1914
  มื้ออาหาร : เช้า / BBQ Mongolian Style / -
  ที่พัก : PAPA WHALE หรือเทียบเท่า

วันที่ 5Germanium – อุทยานเหย๋หลิ่ว (รวมค่าตั๋ว) – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
   มื้ออาหาร : เช้า / สลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด / รับประทานอาหาร City Suite
   ที่พัก : -
  วันเดินทาง
เดินทาง ม.ค. - ม.ย. 67 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท เด็กชำระเท่ากับผู้ใหญ่ (ชำระที่สนามบิน)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้