TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (JAN-MAR24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHFS-VZTPE10

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน – ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) – กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง) – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต – ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน – ซีเหมินติง – ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

Share

  โปรแกรม
VZTPE10 : TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (JAN-MAR24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเถาหยวน 
  มื้ออาหาร : - / - / -
  ที่พัก : -
วันที่ 2

สนามบินนานาชาติเถาหยวน – เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน – ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) – กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : - / กลางวัน / เย็น

  ที่พัก : CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง) – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / ปลาประธานาธิบดี / เย็น
  ที่พัก : CHARMING CITY HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน – ซีเหมินติง
  มื้ออาหาร : เช้า / เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน / เย็น
  ที่พัก : CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า

วันที่ 5ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ 
   มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
   ที่พัก : -
  วันเดินทาง
เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 67 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,800 บาท เด็กชำระเท่ากับผู้ใหญ่ (ชำระที่สนามบิน)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้