ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (DEC-JAN24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZGTPE-2326JX

เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) | เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อยสุขภาพ - เหราเหอไนท์มาร์เก็ต - ร้านคอสเมติก - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - บูราโนแห่งไต้หวัน - อิสระให้ทุกท่านได้เลือกเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในไทเปได้ตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมงานเทศกาลเฉลิมฉลองปี ใหม่ ณ ตึกไทเป 101 ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

Share

  โปรแกรม
ZGTPE-2326JX : ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (DEC-JAN24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทจง
  มื้ออาหาร : - / - / -
  ที่พัก : Stay Hotel, Taichung ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -

  ที่พัก : Stay Hotel, Taichung ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อยสุขภาพ - เหราเหอไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : Courtyard by Marriott Taipei, Taipei ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

ร้านคอสเมติก - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - บูราโนแห่งไต้หวัน - อิสระให้ทุกท่านได้เลือกเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในไทเปได้ตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมงานเทศกาลเฉลิมฉลองปี ใหม่ ณ ตึกไทเป 101 ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : Courtyard by Marriott Taipei, Taipei ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
   มื้ออาหาร : เช้า / - / -
   ที่พัก : -
  วันเดินทาง
เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้