มหัศจรรย์..ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ บินหรู เที่ยวคุ้ม Full Service 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Starlux Airlines (DEC-JAN24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHBE-TPEE56

เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน Starlux Airlines (JX) | เมืองไทเป • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • ตึกไทเป 101 เมืองนิวไทเป • ร้านพายสับประรด • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • Germanium • เมืองเถาหยวน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

Share

  โปรแกรม
BT-TPE56 : มหัศจรรย์..ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ บินหรู เที่ยวคุ้ม Full Service 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Starlux Airlines (DEC-JAN24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน(ไทเป)
  มื้ออาหาร : - / -  / เย็น
  ที่พัก : Jiashite Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว* ตามมาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 2เมืองไทเป • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)     
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน  / อิสระ
  ที่พัก : Jiashite Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว* ตามมาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 3 เมืองนิวไทเป • ร้านพายสับประรด • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • Germanium • เมืองเถาหยวน
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : Jiashite Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว* ตามมาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 4เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : Stay Hotel Yizchong  4* หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 5เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  มื้ออาหาร : -  / -  / -
  ที่พัก : -
  วันเดินทาง
เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้