มหัศจรรย์..ไต้หวัน เดินทางเทศกาลปีใหม่ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) (DEC-JAN24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHBE-TPE29

เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) | • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต • ตึกไทเป 101

Share

  โปรแกรม
BT-TPE29 : มหัศจรรย์..ไต้หวัน เดินทางเทศกาลปีใหม่ 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) (DEC-JAN24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  
  มื้ออาหาร : - / กลางวัน / อิสระ
  ที่พัก : เมืองไถจง 4* ตามมาตรฐานไต้หวัน 
วันที่ 2

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  มื้ออาหาร :  เช้า / กลางวัน / อิสระ

  ที่พัก : เมืองไทเป 4* ตามมาตรฐานไต้หวัน

วันที่ 3 Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  มื้ออาหาร : เช้า  / กลางวัน  / อิสระ
  ที่พัก : เมืองไทเป 4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 4

สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
  มื้ออาหาร : BoxSet / -  / -
  ที่พัก : -

  วันเดินทาง
เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้