ซุปตาร์...หว่อเหิ่นเสียงหนี่คุนหมิง ลี่เจียง บินเช้า กลับเที่ยง ทัวร์ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) (JAN-APR24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHTN-KMGFD0124

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า - หมู่บ้านสี่โจว - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า) - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - วัดลามะซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) - อุทยานน้ำหยก - นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทอง - ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และซุ้มประตูไก่หยก

Share

  โปรแกรม
KMGFD0124 : ซุปตาร์...หว่อเหิ่นเสียงหนี่คุนหมิง ลี่เจียง บินเช้า กลับเที่ยง ทัวร์ไม่ลงร้าน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) (JAN-APR24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
  มื้ออาหาร : - / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : DALI ZHUANG YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที 2เมืองต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า - หมู่บ้านสี่โจว - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : SHU JIN MU YUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - วัดลามะซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / สุกี้แซลม่อน
  ที่พัก : FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมืองลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) - อุทยานน้ำหยก
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทอง - ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และซุ้มประตูไก่หยก
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / สุกี้เห็ด
  ที่พัก : PIN HUA YUE JIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย
  มื้ออาหาร : เช้า / - / -
  ที่พัก : -
  วันเดินทาง
เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 67ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้