มหัศจรรย์..TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) (MAY-JUL24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHBE-TPE62

เดินทาง พ.ค. - ก.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) | เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน

Share

  โปรแกรม
BT-TPE62 : มหัศจรรย์..TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) (MAY-JUL24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : - / กลางวัน / อิสระ 
  ที่พัก : เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 2

นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง 
  มื้ออาหาร :  เช้า / กลางวัน / เย็น

  ที่พัก : เมืองไถจง หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน

วันที่ 3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / อิสระ
  ที่พัก : เมืองไทเป หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 4

วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน  
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / อิสระ
  ที่พัก : เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน

วันที่ 5สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
   มื้ออาหาร : SETBOX / - / -
   ที่พัก : -
  วันเดินทาง
เดินทาง พ.ค. - ก.ค. 67 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้