TAIWAN อาลีซาน ว๊าว ว๊าว ว๊าว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (DEC-JAN24)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHGS-TPE17

เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) | เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต – หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ชมพลุ COUNTDOWN ตึกไทเป 101 – เมืองเถาหยวน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมลอย) – ตึกไทเป 101 – นอนพักโรงแรมน้ำแร่ส่วนตัว – ศูนย์เครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – มิตซุยเอาท์เล็ต

Share

  โปรแกรม
TPE17 : TAIWAN อาลีซาน ว๊าว ว๊าว ว๊าว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (DEC-JAN24)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
  มื้ออาหาร : - / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : CHIAYI KING HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองเจียอี้
วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -

  ที่พัก : GRAND CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองไถจง

วันที่ 3 หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ชมพลุ COUNTDOWN ตึกไทเป 101 – เมืองเถาหยวน
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : HIGHNESS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เมืองเถาหยวน
วันที่ 4

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมลอย) – ตึกไทเป 101 – นอนพักโรงแรมน้ำแร่ส่วนตัว
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : NEW TAIPEI HOT SPRING ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ที่เมืองนิวไทเป

วันที่ 5ศูนย์เครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – มิตซุยเอาท์เล็ต – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)     
   มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
   ที่พัก : -
  วันเดินทาง
เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้