อินเดีย

New

BHZG-ZJAI01

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (XJ) | เมืองชัยปุระ | เมืองอัครา | ฟเตหปุระสึกรี | แชนด์เบารี | ทัชมาฮาล | ชมพระอาทิตย์ขึ้น | อัคราฟอร์ท | วัดพระพิฆเณศ | ฮาวามาฮาล | ซิตี้พาเลซ | ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด | รูปคู่พระราชวังกลางน้ำ

THB 15,999 ฿ 15,999
New

BHZG-ZDEL05

เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ทัชมาฮาล | ฮาวามาฮาล | อัคราฟอร์ท | กุตับมีนาร์ | ประตูเมืองอินเดีย | ตลาดพื้นเมืองจันปาท | ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด | พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด | วัดพระพิฆเนศ | แซนด์เบารี | พระราชวังกลางน้ำ

THB 19,999 ฿ 19,999
New

BHZG-ZDEL06

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | เทือกเขากุลมาร์ค | สวนโมกุล | สวนชาลิมาร์ | สวนนิชาท | ทะเลสาบดาล | พาฮาลแกม | ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย | ทัชมาฮาล | อัคราฟอร์ท | ประตูเมืองอินเดีย | ตลาดพื้นเมืองจันปาท

THB 28,999 ฿ 28,999
New

BHZG-ZDEL08

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | แคชเมียร์ | อัครา | เดลี | เทือกเขากุลมาร์ค | สวนโมกุล | สวนชาลิมาร์ | สวนนิชาท | ทะเลสาบดาล | พาฮาลแกม | ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย | ทัชมาฮาล | อัคราฟอร์ท | ประตูเมืองอินเดีย | ตลาดพื้นเมืองจันปาท

THB 29,999 ฿ 29,999
New

BHBE-GAY02FD

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 63 | สายการบิน AIR AISA (FD) | พุทธคยา | พาราณสี | กุสินารา | เวสาลี | ปัตนะ | นาลันทา | ราชคฤห์ | พุทธคยา

THB 24,900 ฿ 24,900
New

BHBE-GAY01FD

เดินทาง พ.ย. 62 - ม.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (FD) | เมืองราชคฤห์ | เมืองพาราณสี | สารนาถ | ล่องเรือแม่น้ำคงคา | ชมพิธีคงคาอารตี | ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น | พุทธคยา

THB 17,900 ฿ 17,900
New

BHBE-DEL02TG

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | พระราชวังสายลม | นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท | พระราชวังกลางน้ำ | CITY PALACE | วัดพระพิฆเนศ | ชัยปุระ | อัครา | แชนด์ เบารี | อัครา ฟอร์ท

THB 22,900 ฿ 22,900
New

BHBE-JAI01FD

เดินทาง ธ.ค. 62 | สายการบิน AIR AISA (FD) | พระราชวังสายลม | นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท | พระราชวังกลางน้ำ | CITY PALACE ทัช มาฮาล | อัครา ฟอร์ท | แชนด์ เบารี

THB 15,900 ฿ 15,900
New

BHBB-DELTG002

เดินทาง ธ.ค. 62 | สายการบิน THAI (TG) | กุลมาร์ค & พาฮาลแกม | เคเบิลคาร์ (รวมค่าขึ้นแล้ว) | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ | วัดอักชารดาห์ม | ประตูชัย India Gate

THB 25,999 ฿ 25,999
New

BHBB-DELXW001

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | ฮาวา มาฮาล | วัดพระพิฆเนศ | พระราชวังหลวง | ทัชมาฮาล | อักราฟอร์ด | กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate

THB 16,990 ฿ 16,990
New

BHBB-DELTG003

เดินทาง ธ.ค. 62 | สายการบิน THAI (TG) | นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล | บ่อน้ำจันเบารี | อักราฟอร์ด | Amber fort | ทัชมาฮาล | วัดอักชารดาห์ม | ประตูชัย India Gate

THB 24,911 ฿ 24,911
New

BHBB-GAYFD001

เดินทาง พ.ย. 62 - ม.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน | เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี | ล่องเรือแม่น้ำคงคา

THB 19,990 ฿ 19,990
Powered by MakeWebEasy.com