อินเดีย

New

BHFT-SXRTG01V

เดินทาง เม.ย. - ธ.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ศรีนาคา | โซนามาร์ค | สวนชาลิมาร์ | สวนนิชาท | สวนทิวลิป

THB 29,990 ฿ 29,990
New

BHBE-JAI02

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ชัยปุระ | แอมเบอร์ ฟอร์ท | นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท | พระราชวังสายลม | CITY PALACE | จันทาร์ มันทาร์ | จูดห์ปุระ

THB 21,900 ฿ 21,900
New

BHBE-BOM01

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | คุนหมิง | โหลวผิง | ทุ่งดอกมัสตาร์ด | จุดชมวิวยอดเขาไก่ทอง | ตงชวน | ไร่สตรอว์เบอร์รี่ | แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน

THB 24,900 ฿ 24,900
New

BHZG-ZJAI01

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (XJ) | เมืองชัยปุระ | เมืองอัครา | ฟเตหปุระสึกรี | แชนด์เบารี | ทัชมาฮาล | ชมพระอาทิตย์ขึ้น | อัคราฟอร์ท | วัดพระพิฆเณศ | ฮาวามาฮาล | ซิตี้พาเลซ | ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด | รูปคู่พระราชวังกลางน้ำ

THB 15,999 ฿ 15,999
New

BHZG-ZDEL05

เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ทัชมาฮาล | ฮาวามาฮาล | อัคราฟอร์ท | กุตับมีนาร์ | ประตูเมืองอินเดีย | ตลาดพื้นเมืองจันปาท | ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด | พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด | วัดพระพิฆเนศ | แซนด์เบารี | พระราชวังกลางน้ำ

THB 19,999 ฿ 19,999
New

BHZG-ZDEL06

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | เทือกเขากุลมาร์ค | สวนโมกุล | สวนชาลิมาร์ | สวนนิชาท | ทะเลสาบดาล | พาฮาลแกม | ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย | ทัชมาฮาล | อัคราฟอร์ท | ประตูเมืองอินเดีย | ตลาดพื้นเมืองจันปาท

THB 28,999 ฿ 28,999
New

BHZG-ZDEL08

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | แคชเมียร์ | อัครา | เดลี | เทือกเขากุลมาร์ค | สวนโมกุล | สวนชาลิมาร์ | สวนนิชาท | ทะเลสาบดาล | พาฮาลแกม | ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย | ทัชมาฮาล | อัคราฟอร์ท | ประตูเมืองอินเดีย | ตลาดพื้นเมืองจันปาท

THB 29,999 ฿ 29,999
New

BHBE-GAY02FD

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 63 | สายการบิน AIR AISA (FD) | พุทธคยา | พาราณสี | กุสินารา | เวสาลี | ปัตนะ | นาลันทา | ราชคฤห์ | พุทธคยา

THB 24,900 ฿ 24,900
New

BHBE-DEL02TG

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | พระราชวังสายลม | นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท | พระราชวังกลางน้ำ | CITY PALACE | วัดพระพิฆเนศ | ชัยปุระ | อัครา | แชนด์ เบารี | อัครา ฟอร์ท

THB 22,900 ฿ 22,900
New

BHBB-DELXW001

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | ฮาวา มาฮาล | วัดพระพิฆเนศ | พระราชวังหลวง | ทัชมาฮาล | อักราฟอร์ด | กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate

THB 16,990 ฿ 16,990
New

BHFT-VNSFD02V

เดินทาง ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | พาราณาสี | เมืองสารนาถ | ธัมเมกขสถูป | ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน | เจาคันธีสถูป | พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ | ล่องแม่น้ำคงคา | พาราณสี | สาวัตถี | วัดเชตะวันมหาวิหาร | บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี | บ้านองคุลีมาล

THB 23,990 ฿ 23,990
New

BHBB-JAIFD001

เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | สายการบิน Thai AirAsia (FD) | นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล | บ่อน้ำจันเบารี | อักราฟอร์ด | Amber fort | ทัชมาฮาล

THB 14,900 ฿ 14,900
Powered by MakeWebEasy.com