Netherlands

New

BHUI-005TULIP

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน EMIRATES (EK) | ดูไบ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - จัตุรัสโรเมอร์ - แซงค์กอล - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองบ็อบพาร์ด - เมืองโคโลญจน์ - ROERMOND OUTLET - ลักเซมเบิร์ก - ย่านเขตเมืองเก่า - บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ - เมืองแอนท์เวิร์ป - เมืองรอตเทอร์ดาม - บ้านลูกเต๋า - เทศกาลชมทุ่งดอกทิวลิป - อัมสเตอร์ดัม - เมืองอัมสเอตร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - หมู่บ้านซานส์สคันส์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

79,900 THB ฿79,900
 

 

New

BHUI-UIEU003

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน EMIRATES (EK) | ดูไบ - ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัย - ล่องเรือบาโตมุช - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - พีระมิดแก้ว - La Vallee Village Outlet - เมืองแรงส์ - ลักเซมเบิร์ก - ย่านเขตเมืองเก่า - กรุงบรัสเซลส์ - บรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองปลาซ - สวนเคอร์เคนฮอฟ เทศกาลชมทุ่งดอกทิวลิป - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น - เมืองโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - เมืองอัมสเอตร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - หมู่บ้านซานส์สคันส์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

85,900 THB ฿85,900
 

 

New

BHTN-FRAOS0124

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES (OS) | จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันซานส์ สคันส์  – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก – โรงงานเพชร – จัตุรัสดัม สแควร์ – บรูกส์ – มาร์เก็ต สแควร์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ ปลาซ – แมนเนเกน พิส – ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ซิปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ล่องเรือ บาโต มูช – La Vallee Village

ขายแล้ว 0 ชิ้น

98,888 THB ฿98,888
 

 

New

BHGO-T5251

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) | แฟรงก์เฟิร์ต – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์ – อัมส์เตอดัม – เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ – (หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม) – บรัสเซลส์ – บรูกก์ – ปารีส – Outlet – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ห้างลาซามาริแตง – ย่านมงมาร์ต – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

82,888 THB ฿82,888
 

 

New

BHGO-T8224

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) | ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – บรูกก์ – บรัสเซลล์ – ลักเซมเบิร์ก – OUTLET – ดุสเซนดอร์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – กรุงอัมสเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

76,900 THB ฿76,900
 

 

New

BHGO-T8479

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน GULF AIR (GF) | บาห์เรน – แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – จัตุรัสดัมสแควร์ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส – บรูกก์ – ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ห้างลา ซามาริแตง – ย่านมงมาร์ต – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,900 THB ฿69,900
 

 

New

BHZG-ZGBRU-2402SQ

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) | เมืองบรูซ – หอระฆังเมืองบรูซ – คลองแห่งเมืองบรูซ – จัสตุรัสเมืองบรูซ – เมืองแอนต์เวิร์ป – จัสตุรัสโกรตมาร์ก – ศาลาว่าการเมือง – เมืองรอตเทอร์ดัม – เมืองลิซเซ่ – สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือรอบหมู่บ้านกีธูร์น – เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัสตุรัสดัมสแควร์ – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – ชีสฟาร์ม – สถานบันเจียระไนเพชร – ล่องเรือหลังคากระจก – อิสระท่องเที่ยว หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – จัสตุรัสกร็องปลัส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,990 THB ฿69,990
 

 

New

BHZG-ZGAMS-2401EY

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) | เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านซานส์ สคันส์ – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ – พระราชวังหลวง – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ – พิพิธภัณฑ์อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – เมืองลิซเซ่ – สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป2024) – เมืองแอนต์เวิร์ป – จัตุรัสโกรตมาร์ก – ศาลาว่าการเมือง – มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป – ถนนแมร์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส – เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน ปารีเซียง – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,990 THB ฿69,990
 

 

New

BHZG-ZGBRU-2401SQ

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) | เมืองบรูซ – หอระฆังเมืองบรูซ – คลองแห่งเมืองบรูซ – จัสตุรัสเมืองบรูซ – เมืองแอนต์เวิร์ป – จัสตุรัสโกรตมาร์ก – ศาลาว่าการเมือง – เมืองรอตเทอร์ดัม – เมืองลิซเซ่ – สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – ชีส ฟาร์ม – เมืองอัมสเตอร์ดัม – สถาบันเจียระไนเพชร – ล่องเรือหลังคากระจก – จัสตุรัสดัมสแควร์ – อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – จัสตุรัสกร็องปลัส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

65,990 THB ฿65,990
 

 

New

BHGO-T8209

เดินทาง มี.ค. 67 | โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE (EK) | ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ห้างลา ซามาริแตง – ย่านมงมาร์ต – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – บรัสเซลล์ – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์ – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – Designer Outlet Roermond – ดุสเซนดอร์ฟ – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – แฟรงค์เฟิร์ต – สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

76,900 THB ฿76,900
 

 

New

BHGO-T8225

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE (EK) | ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ห้างลา ซามาริแตง – ย่านมงมาร์ต – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – บรัสเซลล์ – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์ – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ดุสเซนดอร์ฟ – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

75,900 THB ฿75,900
 

 

New

BHGO-T8204

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE (EK) | ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – พระราชวังแวร์ซายน์ – OUTLET – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดามสแควร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

75,900 THB ฿75,900
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้