Hangzhou

New

BHGO-T8400

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) | เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำวัดฉงหยวน – อู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ – สะพานชิงหมิงเฉียว – หังโจว – ทะเลสาบซีหู – สวนใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย – วัดพระหยกขาว – Starbucks Reserve Roastery – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – Florentia Village Outlet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,991 THB ฿18,991
 

 

New

BHGO-T7872

เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – เจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำวัดฉงหยวน – อู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ – สะพานชิงหมิงเฉียว – หังโจว – ทะเลสาบซีหู – สวนใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย – วัดพระหยกขาว – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – Florentia Village Outlet

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,911 THB ฿18,911
 

 

New

BHGO-T8438

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – องค์เจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ – หนิงโป – ฉวีโจว – วัดหนานข่งเมี่ยว – อู้หยวน – อู้หนี่โจว – หมู่บ้านหวงหลิง – สะพานกระจกหวงหลิง – เมืองซ่างหร่าว – เขาหลิงซาน – หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่ – ซ่างหร่าว – หังโจว – ทะเลสาปซีหู – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,991 THB ฿29,991
 

 

New

BHI-CCA52

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | เมืองซูโจว – วัดฉงหยวน – เมืองอู๋ซี – สวนเนียนฮวาวาน – ร้านไข่มุก – ร้านยาสมุนไพร – เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝ่างเจีย – ร้านหยก – นครเซี่ยงไฮ้ – เทียนอันเชียนซู่ – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ร้านกาแฟ STARBUCKRESERVE ROASTERY – ถนนนานกิง – ร้านผ้าไหม – วัดพระหยกขาว – Florentia Village Outlet Mall

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,888 THB ฿19,888
 

 

New

BHI-CCA53

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 67 | สายการบิน AIR CHINA (CA) | เมืองหางโจว – ทะเลสาบซีหู – ร้านชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย – ร้านยาสมุนไพร – เมืองซูโจว – เมืองโบราณ Yuehe – ทะเลสาบหนานหู – หอไข่มุก – หาดไว้ทาน – ถนนหนานกิง – นครเซี่ยงไฮ้ – กรุงปักกิ่ง – สนามกีฬารังนก+WATERCUBE – ถนนหวังฝู่จิ่ง – เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง – ร้านไข่มุก – กำแพงเมืองจีนจู่ยงกวน(ด่านจวียงกวน) – ร้านหยก – Yansha Outlet – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ถนนคนเดินฉียนเหมิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,888 THB ฿28,888
 

 

New

BHZG-ZGHGH-2302CA

เดินทาง พ.ย. - เม.ย. 67 | สายการบิน AIR CHINA (CA) | เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองเซี่ยงไฮ้-เมืองปักกิ่ง – หอสักการะฟ้าเทียนถาน – วัดลามะยงเหอกง – ถนนคนเดินโบราณยนไต้เสี๊ยเจีย – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – พระราชวังฤดูร้อน – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,990 THB ฿29,990
 

 

New

BHZG-ZGPVG-2302FM

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES (FM) | เมืองเจียซิง – เมืองโบราณอูเจิ้น – ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองหังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – เมืองเซี่ยงไฮ้ – Starbucks Reserve Roastery – ถนนนานกิง – TIAN AN 1,000 TREES – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เล็ท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,990 THB ฿22,990
 

 

New

BHZG-ZGPVG-2403CA

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 67 | สายการบิน AIR CHINA (CA) | เมืองซูโจว – วัดฉงหยวน – เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง – เมืองอู๋ซี – ถนนคนเดินเมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ – เมืองหังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – เมืองเซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง – TIAN AN 1,000 TREES – วัดพระหยก – ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เลต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,990 THB ฿20,990
 

 

New

BHZG-ZGPVG-2402CA

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย – เมืองเจียซิง – เมืองโบราณอูเจิ้น – ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองเซี่ยงไฮ้ – TIAN AN 1,000 TREES – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง – ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เลต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,990 THB ฿19,990
 

 

New

BHZG-ZGHGH-2303CA

เดินทาง พ.ย. - เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | หังโจว เซียวซาน – เมืองซูโจว – วัดฉงหยวน – เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง – เมืองเซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง – พระหยกขาว – ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว – Starbucks Reserve Roastery – ย่านซินเทียนตี้ (Option สวนสนุกดิสนีย์แลนด์) – เมืองโบราณเหยี่ยเหอ – ล่องเรือเมืองโบราณ เหยี่ยเหอ – เมืองหังโจว – ถนนโบราณเหอฟางเจีย – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – สวนชาหลงจิ่ง – จุดชมวิว City Balcony – หังโจว เอาท์เลต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,990 THB ฿16,990
 

 

New

BHBT-HGH01

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | ท่าเรือจูเจียเจี่ยว – เกาะผู่ถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดไผ่ม่วง – ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม – ศาลาชาวอินต้ง – องค์หนานไห่กวนอิม – เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า (ยาบัวหิมะ) – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – เมืองอู๋ซี – ร้านไข่มุก – พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง – เมืองหังโจว  – ร้านหยก – หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น – เมืองหังโจว – ทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,999 THB ฿24,999
 

 

New

BHSS-SHCAHGHKHN1

เดินทาง พ.ย. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | หังโจว – อู้หยวน – หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ – อู้นี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน – อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง (รวมกระเช้าไปกลับ) – สะพานกระจก – เมืองซ่างเหรา – อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าWUYUE – ซ่างเหรา – อี้หยาง – พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – เขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไปกลับ) – กระจกแห่งท้องฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,999 THB ฿27,999
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้