เกาหลี - เจจู 1แถม1 เริ่มต้น ท่านละ 7,999!

 สายเกาห้ามพลาด! เที่ยวเจจูแบบฟินๆ กับโปร 1แถม1 ราคาโปรโมชั่นสุดคุ้ม มีจำนวนจำกัด จองเลย! 

New

BHTW-JJSF

เดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66 | โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) | ภูเขาฮัลลาซาน | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ถนนสายรุ้งเชจู | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING | ชายหาดอีโฮเทอู | ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน | ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE

29,999 THB ฿ 29,999
New

BHTW-JJGD

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 | โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) | ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค | สวนส้มไร้เมล็ด เกาะเชจู | คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ | วัดซันบัง โพมุนซา | เดินทางสู่คังวอนโด | อัลเพนเซีย สกี รีสอร์ท | ฟาร์มซัมยาง | ถนนสายรุ้งเชจู | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING | ชายหาดอีโฮเทอู | ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน | ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE | ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

12,999 THB ฿ 12,999
New

BHTW-JJBS

เดินทาง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 | โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | สะพานควังอันรี | อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ย่านแฮอุนแด | รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด | วัดแฮดง ยงกุงซา | ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง | ภูเขาฮัลลาซาน | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ถนนสายรุ้งเชจู | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING | ชายหาดอีโฮเทอู | ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน | ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE

14,999 THB ฿ 14,999
New

BHTW-JJGPW

เดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66 | โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) | ภูเขาฮัลลาซาน | สวนส้มไร้เมล็ด เกาะเชจู | ชายหาดอีโฮเทอู | คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ | วัดซันบัง โพมุนซา | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ | โอนึลึนคาเฟ่ ไร่ชาและถ้ำ | ถนนสายรุ้งเชจู | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING | ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน | ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE | ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

15,999 THB ฿ 15,999
New

BHTW-JJSPW

เดินทาง ธ.ค. 65 - ก.พ. 66 | โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) | ภูเขาฮัลลาซาน | ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค | สวนส้มไร้เมล็ด เกาะเชจู | ชายหาดอีโฮเทอู | คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ | ล่องเรือซัมบังซาครูซ | วัดซันบัง โพมุนซา | แหลมซงอัคซาน | ถนนกังหันชินซางวินด์มิล | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND | หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ | ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง | ชายหาดโขดหิน ควังชีกี | ถนนสายรุ้งเชจู | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING | วัดชอนวังซา | ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน | ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE | ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

9,499 THB ฿ 9,499
New

BHTW-JJSP

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 66 | โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) | ถนนกังหันชินซางวินด์มิล | แหลมซงอัคซาน หรือ SUMOKWON PARK | ทุ่งดอกเรป | วัดซันบัง โพมุนซา | ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค | น้ำตกชอนจียอน | ล่องเรือครูซ ตามรอยมรดกโลก | ฮัลโหล คิตตี้ มิวเซี่ยม | โชว์กายกรรม | ทุ่งหญ้าบนเขาแซ-พยอล-โอรึม | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND | หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ | ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง | ชายหาดโขดหิน ควังชีกี | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING | ถนนสายรุ้งเชจู | ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน | ชายหาดอีโฮเทอู | ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE | ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

9,499 THB ฿ 9,499
New

BHTW-JJGP

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 66 | โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) | ถนนกังหันชินซางวินด์มิล | แหลมซงอัคซาน หรือ SUMOKWON PARK | ทุ่งดอกเรป | วัดซันบัง โพมุนซา | ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND | หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ | ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง | ชายหาดโขดหิน ควังชีกี | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING | ถนนสายรุ้งเชจู | ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน | ชายหาดอีโฮเทอู | ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE | ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

7,999 THB ฿ 7,999
New

BHTW-SP

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 66 | โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) | ถนนกังหันชินซางวินด์มิล | ซองอัคซานหรือสวนสารธารณะซูมอกวอน | ทุ่งดอกเรป | วัดซันบัง โพมุนซา | ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค | ตลาดชองฮา สถานที่ถ่ายทำดราม่าเรื่อง โฮมทาวน์ | คลินิกทันตกรรมหมอยุน | สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮัง | วัดแฮดง ยงกุงซา | ชายหาดแฮอุนแด | ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต | รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด | สะพานควังอันรี | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง | ถนนสายรุ้งเชจู | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน | ชายหาดอีโฮเทอู | ซุปเปอร์มาร์เก็ต LOTTE DUTY FREE | ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

15,499 THB ฿ 15,499
New

BHTW-WT

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 66 | โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) | ภูเขาฮัลลาซาน | สวนส้มไร้เมล็ด | เกาะเชจู | คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ | วัดซันบัง โพมุนซา | ตลาดชองฮา สถานที่ถ่ายทำดราม่าเรื่อง โฮมทาวน์ | คลินิกทันตกรรมหมอยุน | สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮัง | วัดแฮดง ยงกุงซา | ชายหาดแฮอุนแด | ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต | รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด | สะพานควังอันรี | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง | ถนนสายรุ้งเชจู | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน | ชายหาดอีโฮเทอู | ซุปเปอร์มาร์เก็ต | LOTTE DUTY FREE | ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์

13,999 THB ฿ 13,999
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้