ตัวกรอง (0) ล้าง

นครศรีธรรมราช

New

BHZG-ZNST06f

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 64 | โดยสายการบิน VIET JET AIR | ไหว้พระขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ | กราบนมัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ | นมัสการวัดมหาธาตุวรมหาวิหารวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวใต้ | เช็คอิน Blue Terrace Café | ชมทิวทัศน์ทะเลขนอม

THB 4,999 ฿ 4,999
New

BHGS-NST01

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 64 | โดยสายการบิน THAI VIETJET | วัดเจดีย์ไอ้ไข่ | วัดยางใหญ่ | วัดธาตุน้อย | หมู่บ้านคีรีวง | วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร | สะพานแขวนเขาพิทักษ์ | เขื่อนรัชชประภา | ตลาดศาลเจ้า | วัดพระบรมธาตุไชยา

THB 7,999 ฿ 7,999
New

BHZG-ZNST05

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 63 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) | วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) | ศาลหลักเมืองนคร | วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร | จุดชมวิวเนินเทวดา | เนินนางฟ้า | สะพานไม้อ่าวเตล็ด | ล่องเรือชมปลาโลมาสีชมพู | วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร

THB 3,599 ฿ 3,599
New

BHZG-ZNST06

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 64 | โดยสายการบิน VIETJET AIR | วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) | วัดเจดีย์ไอ้ไข่ | BLUE TERRACE CAFÉ | จุดชมวิวเนินเทวดา เนินนางฟ้า | ถนนเลียบชายทะเลขนอม | วัดพระธาตุน้อย | บ้านคีรีวง | สะพานบ้านคีรีวง | ศาลหลักเมือง | วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

THB 4,999 ฿ 4,999
New

BHTTN-TPNST01

เดินทาง พ.ย. 63 - มี.ค. 64 | โดยรถตู้ VIP | วัดเจดีย์ | ขอพรไอ้ไข่ | วัดยางใหญ่ | ตาพรานบุญ | หมู่บ้านคีรีวง | วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร | ถนนเลียบทะเล ขนอม สิชล | Moon Coffee & Roti | อุโมงค์ต้นยาง

THB 3,888 ฿ 3,888
New

BHZG-ZNST04

เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 63 | โดยสายการบิน THAI VIETJET | นครศรีธรรมราช | แกรนด์แคนยอน ขนอม | สะพานไม้อ่าวเตล็ด | วัดเจดีย์ไอ้ไข่ | วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) | ศาลหลักเมือง | วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร | บ้านคีรีวง | สะพานบ้านคีรีวง

THB 4,999 ฿ 4,999
New

BHZG-ZNST03

เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 63 | โดยรถตุ้ VIP | นครศรีธรรมราช | สิชล | วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) | วัดเจดีย์ไอ้ไข่ | ศาลหลักเมือง | วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร | ขนอม | จุดชมวิวเนินเทวดา | ถนนเลียบชายทะเลเส้นเขาพลายดำ อ่าวท้องหยี

THB 3,999 ฿ 3,999
New

BHZG-ZNST01

เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 63 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | นครศรีธรรมราช | วัดเจดีย์ไอ้ไข่ | วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ | ศาลหลักเมือง | วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร | คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา | สะพานบ้านคีรีวง

THB 2,999 ฿ 2,999
New

BHBE-BTTH10

เดินทาง พ.ย. 63 - ก.พ. 64 | โดยสายการบิน VIETJET AIR | วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร | ศาลหลักเมืองนคร | บ้านหนังตะลุงสุชาติ | วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) | วัดยางใหญ่ | จุดชมวิวเขาพรายดำ | อูล่าบีช คาเฟ่

THB 4,899 ฿ 4,899
New

BHZG-ZSNI01

เดินทาง ธ.ค. 63 | โดยรถตู้ VIP | สุราษฎร์ธานี | เกาะสมุย | พระใหญ่เกาะฟาน | หินตาหินยาย | เกาะนางยวน | เกาะเต่า | วัดเจดีย์ | วัดพระบรมธาตุไชยา

THB 8,999 ฿ 8,999
New

BHI-ITHB803

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 63 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | ขอได้ไหว้รับไอ้ไข่ | ขอโชคลาภตาพรานบุญ | ขอพรหลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์ | พักเมืองนครศรีธรรมราช 1 คืน

THB 2,999 ฿ 2,999
New

BHI-ITHB804

เดินทาง พ.ย. 63 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | พักสุราษฎร์ 1คืน นคร1คืน | บริการอาหาร 8 มื้อ | ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา | สะพานแขวน | ภูเขารูปหัวใจ | ซุ้มประตูเจดีย์ลอยฟ้า | เจ้าแม่กวมอิม | สะพานไม้อ่าวเตล็ด | วัดยางใหญ่ | วัดเจดีย์ ไอ้ไข่

THB 3,999 ฿ 3,999
Powered by MakeWebEasy.com