ตัวกรอง (0) ล้าง

ยะลา เบตง

New

BHSIAM-SR01

เดินทาง ก.ค.-ส.ค.64 | โดยสายการบิน NOK AIR | เขื่อนเชี่ยวหลาน | สะพานแขวนเขาพัง | วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร | ศาลหลักเมือง | ถนนเลียบทะเลเขาพรายดำ | จุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา

9,999 THB ฿ 9,999
New

BHI-YLFD02

เดินทาง พ.ค.-ก.ค.64 | โดยสายการบิน AIR ASIA | วัดช้างให้ | สตรีทอาร์ต | อัยเยอร์เวง | สะพานแตปูซู | บ่อน้ำร้อนเบตง | วัดพุทธาธิวาส | ป้ายใต้สุดสยาม | ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว | ตลาดกิมหยง

6,900 THB ฿ 6,900
New

BHGO-WTBETDD001

เดินทาง เม.ย.- พ.ค.64 | โดยสายการบิน NOK AIR | ย่านเมืองเก่าสงขลา | เขาตังกวน | หาดสมิหลา | วัดช้างไห้ | บ่อน้ำพุร้อนเบตง | สวนดอกไม้หมื่นบุปผา | SKYWALK อัยเยอร์เวง | สะพานแตปูชู | วัดพุทธาธิวาส | ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

10,990 THB ฿ 10,990
New

BHI-ITHB807

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 64 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว | วัดช้างให้ | จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง | สตรีทอาร์ตเบตง | Skywalk อัยเยอร์เวง

4,999 THB ฿ 4,999
New

BHGS-HDY01

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 64 | โดยสายการบิน THAI VIETJET | ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง | เดิน SKY WALK กลางทะเลหมอก | สักการะเจ้าเเม่ลิ้มกอเหนี่ยว | ชมเจดีย์ทอง วัดพุทาธิวาส

7,999 THB ฿ 7,999
New

BHTTN-TPYLA01

เดินทาง พ.ย. 63 - มี.ค. 64 | โดยรถตู้ VIP | หาดใหญ่ | พระพุทธมงคลมหาราช | กระเช้าลอยฟ้าชมเมือง | ท้าวมหาพรหม | อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ | เบตง สตีท อาร์ท | หอนาฬิกาเบตง | ตู้ไปรษณีย์ เบตง | สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง | ป้ายใต้สุดแดนสยาม | ตลาดกิมหยง

5,588 THB ฿ 5,588
New

BHGO-WTBETFD001

เดินทาง ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน AIR ASIA | เบตง l บ่อน้ำพุร้อนเบตง l อุโมงค์ปิยะมิตร l อาหารพื้นเมืองไก่เบตง l สนามบินเบตง ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม l อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ l Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 l สะพานแตปูซู l Street Art สงขลา l หาดสมิหลา l มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา l ตลาดกิมหยง

8,900 THB ฿ 8,900
New

BHBE-BTTH40

เดินทาง ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 | โดยสายการบิน VIETJET AIR | ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว | มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี | อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ | ถนนคนเดินเบตง | จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk | สะพานแตปูซู | อุโมงค์ปิยะมิตร | สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง | บ่อน้ำร้อนเบตง | ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม | ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก

8,999 THB ฿ 8,999
Powered by MakeWebEasy.com