ตัวกรอง (0) ล้าง

น่าน

New

BHI-NNBS00

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 64 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | วัดพระธาตุแช่แห้ง | อุโมงค์ลีลาวดี | วัดภูมินทร์ | โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า | บ่อเกลือสินเธาว์ | จุดชมวิวบ้านสะปัน | หยุดเวลา คาเฟ่ | จุดชมวิวภูคา1715 | ถนนลอยฟ้า1256 | ปัว | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

THB 3,999 ฿ 3,999
New

BHGS-NNT01

เดินทาง ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน NOK AIR | วัดศรีพันต้น | วัดมิ่งเมือง | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร | ซุ้มต้นลีลาวดี | ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 | โคตรสูง ก.ม.48 | บ่อเกลือสินเธาว์ | ดอยภูคา | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | พระบรมธาตุแช่แห้ง

THB 8,999 ฿ 8,999
New

BHGS-NNT03

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน THAI AIR ASIA | วนอุทยานแพะเมืองผี | คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ | พระธาตุอินทร์แขวน | วัดพระธาตุช่อแฮ | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) | ถนนคนเดิน

THB 8,999 ฿ 8,999
New

BHI-ITHA702

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน AIR ASIA | เดอะวิว@กิ่วม่วง | บ่อเกลือ | ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 | สะปัน | บ่อเกลือสินเธาว์ | สะพานหมู่บ้านสะปัน | หยุดเวลาคาเฟ่ | จุดชมวิวภูคา1715 | อุทยานแห่งชาติดอยภูคา | ดอกชมพูภูคา | ถนนลอยฟ้า1256 | ดอยเสมอดาว | วัดพระธาตุแช่แห้ง

THB 6,888 ฿ 6,888
New

BHGO-WTNNTVN002

เดินทาง ธ.ค. 63 | โดยรถตู้ VIP | วัดบุญยืน | วัดมิ่งเมือง | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร | วัดพระธาตุแช่แห้ง | วัดพระธาตุเขาน้อย | ถนนคนเดินเมืองน่าน | ถนนลอยฟ้า 1081 | บ่อเกลือสินเธาว์ | หมู่บ้านสะปัน | ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 | ถนนลอยฟ้า | กาฟบ้านไทลื้อ | วัดภูเก็ต | วัดศรีมงคล | ถนนคนเดินปัว | พระธาตุช่อแฮ | วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร

THB 5,990 ฿ 5,990
New

BHTTN-TPNAN01

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 63 | โดยรถตู้ VIP | พระธาตุแช่แห้ง | สุดกองดี คาเฟ่ | วัดพระธาตุเขาน้อย | ซุ้มลีลาวดี วัดภูมินทร์ | ถนนลอยฟ้า 1081 | บ่อเกลือสินเธาว์ | จุดชมวิวบ้านสะปัน | จุดชมวิวภูคา1715 อำเภอปัว | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

THB 5,488 ฿ 5,488
New

BHI-ITHV703

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64 | โดยรถตู้ VIP | เนินมะปราง | จุดชมวิวค้างคาว | ภูเขาหินปูน | คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง | ถนนหมายเลข 3 | ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน | บ่อเกลือโบราณ | อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715

THB 6,900 ฿ 6,900
New

BHSH-SHDDNNT1

เดินทาง ธ.ค. 63 | โดยสายการบิน NOK AIR | ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ | พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.น่าน | ถนนคนเดินเมืองน่าน | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน | ดอยเสมอดาว | ผาหัวสิงห์ | โรงต้มเกลือสินเธาว์ | อุทยานแห่งชาติดอยภูคา | ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว

THB 11,999 ฿ 11,999
New

BHBE-BTTH24

เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 63 | โดยรถตู้ VIP | เสาพระหลักเมืองน่าน | วัดพระธาตุแช่แห้ง | บ่อเกลือ | ถนนลอยฟ้า 1081 | บ่อเกลือสินเธาว์ | หมู่บ้านสะปัน | ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 ถนนลอยฟ้า | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | วัดพระธาตุช่อแฮ | วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร

THB 4,999 ฿ 4,999
New

BHI-ITHA79

เดินทาง ธ.ค. 63 - ก.พ. 64 | โดยสายการบิน AIR ASIA (สุวรรณภูมิ) | พระธาตุเขาน้อย | วัดภูมินทร์ | ถนนคคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน | บ่อเกลือ | ถนนลอยฟ้า | สะปัน | ร้านกาแฟไทยลื้อ | ลำดวนผ้าทอ | วัดก๋ง | พระธาตุแช่แห้ง

THB 7,900 ฿ 7,900
New

BHZG-ZNAN03

เดินทาง พ.ย. 63 - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน Thai smile | คาเฟ่บนเชิงเขา เดอะวิว@กิ่วลม | หมู่บ้านสะปัน | เช็คอิน "เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน" | บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ | จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา | ชมจิตรกรรมฝาผนัง "กระซิบรักบันลือโลก" ณ วัดภูมินทร์ | พระธาตุช่อแฮ | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ | พิเศษ!! เซ็ทออเดิร์ฟเมือง | ฟรี!! หน้ากากอนามัย

THB 8,999 ฿ 8,999
New

BHZG-ZNAN01

เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 63 | โดยรสบัสปรับอากาศ (BUS) | คำชะโนด | วัดหินหมากเป้ง | วัดผาตากเสื้อ | แก่งคุดคู้ | Skywalk เชียงคาน | สวนหินผางาม | ตักบาตรข้าวเหนียว ณ เชียงคาน

THB 4,999 ฿ 4,999
Powered by MakeWebEasy.com