ตัวกรอง (0) ล้าง

น่าน

New

BHZG-ZNAN10

เดินทาง เม.ย.-ต.ค.64 | โดยรถตู้ VIP | เฮืองฮังต่อ | วัดศรีพันต้น | วัดมิ่งเมือง | วัดพระธาตุช้างค้ำ | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุแช่แห้ง | วัดพระธาตุเขาน้อย | บ่อเกลือสินเธาว์ | บ้านสะปัน | วัดภูเก็ต | ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ | วัดศรีมงคล | พระธาตุช่อแฮ

6,599 THB ฿ 6,599
New

BHZG-ZNAN09

เดินทาง พ.ค.-ต.ค.64 | โดยสายการบิน NOK AIR | เฮืองฮังต่อ | วัดศรีพันต้น | วัดมิ่งเมือง | วัดพระธาตุช้างค้ำ | วัดพระธาตุแช่แห้ง | วัดพระธาตุเขาน้อย | บ่อเกลือสินเธาว์ | บ้านสะปัน | วัดภูเก็ต | กาแฟไทลื้อ | วัดศรีมงคล | คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง

8,999 THB ฿ 8,999
New

BHGO-WTNNTDD004

เดินทาง เม.ย.64 | โดยสายการบิน NOK AIR | วัดศรีมงคล | วัดภูเก็ต | กาแฟบ้านไทลื้อ | อุทยานแห่งชาติ | ดอยภูคา | หมู่บ้านสะปัน | บ่อเกลือสินเธาว์ | ดอยเสมอดาว | ผาหัวสิงห์ | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุเขาน้อย | วัดศรีพันต้น | พระธาตุแช่แห้ง

10,900 THB ฿ 10,900
New

BHZG-ZNAN08

เดินทาง พ.ค.64 | โดยสายการบิน NOK AIR | บ่อเกลือสินเธาว์ | วัดภูเก็ต | พระธาตุแช่แห้ง | กาดข่วงเมืองน่าน | วัดศรีพันตัน | วัดมิ่งเมือง | วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

9,999 THB ฿ 9,999
New

BHGO-WTNNTDD003

เดินทาง ก.พ.-มี.ค.64 | โดยสายการบิน NOK AIR | กาแฟบ้านไทลื้อ | ถนนคนเดินปัว | ดอยภูคา | บ่อเกลือสินเธาว์ | ดอยเสมอดาว | วัดศรีพันต้น | พระธาตุแช่แห้ง

8,900 THB ฿ 8,900
New

BHI-NNVN00

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 64 | โดยรถตู้ VIP | วัดภูมินทร์ | อุโมงค์ลีลาวดี | เสาหลักเมืองน่าน | วัดพระธาตุแช่แห้ง | บ่อเกลือสินเธาว์ | ปัว | วัดพระธาตุช่อแฮ

3,999 THB ฿ 3,999
New

BHZG-ZNAN04

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64 | โดยรถตู้ VIP | พระธาตุแช่แห้ง | กาดข่วง | บ่อเกลือสินเธาว์ | หมู่บ้านสะปัน | จุดชมวิวดอยภูคา | วัดพระธาตุช่อแฮ

5,999 THB ฿ 5,999
New

BHI-NNBS00

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 64 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | วัดพระธาตุแช่แห้ง | อุโมงค์ลีลาวดี | วัดภูมินทร์ | โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า | บ่อเกลือสินเธาว์ | จุดชมวิวบ้านสะปัน | หยุดเวลา คาเฟ่ | จุดชมวิวภูคา1715 | ถนนลอยฟ้า1256 | ปัว | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอ | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

3,999 THB ฿ 3,999
New

BHGS-NNT01

เดินทาง ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน NOK AIR | วัดศรีพันต้น | วัดมิ่งเมือง | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร | ซุ้มต้นลีลาวดี | ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 | โคตรสูง ก.ม.48 | บ่อเกลือสินเธาว์ | ดอยภูคา | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | พระบรมธาตุแช่แห้ง

8,999 THB ฿ 8,999
New

BHGS-NNT03

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน THAI AIR ASIA | วนอุทยานแพะเมืองผี | คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ | พระธาตุอินทร์แขวน | วัดพระธาตุช่อแฮ | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) | ถนนคนเดิน

8,999 THB ฿ 8,999
New

BHI-ITHA702

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน AIR ASIA | เดอะวิว@กิ่วม่วง | บ่อเกลือ | ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 | สะปัน | บ่อเกลือสินเธาว์ | สะพานหมู่บ้านสะปัน | หยุดเวลาคาเฟ่ | จุดชมวิวภูคา1715 | อุทยานแห่งชาติดอยภูคา | ดอกชมพูภูคา | ถนนลอยฟ้า1256 | ดอยเสมอดาว | วัดพระธาตุแช่แห้ง

6,888 THB ฿ 6,888
New

BHI-ITHV703

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64 | โดยรถตู้ VIP | เนินมะปราง | จุดชมวิวค้างคาว | ภูเขาหินปูน | คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง | ถนนหมายเลข 3 | ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน | บ่อเกลือโบราณ | อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715

6,900 THB ฿ 6,900
Powered by MakeWebEasy.com