ตัวกรอง (0) ล้าง

เชียงราย

New

BHZG-ZCRI01

เดินทาง พ.ค.-ต.ค.64 | โดยสายการบิน VIET JET | วัดพระแก้ว | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | ดอยตุง | สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | ดอยช้างมูบ | ดอยผาฮี้ | ดอยแม่สลอง | ไร่ชา 101 | พระบรมธาตุเจดีย์ | ไร่ชาฉุยฟง | สิงห์ปาร์ค | วัดร่องขุ่น

10,999 THB ฿ 10,999
New

BHZG-ZCRI02

เดินทาง เม.ย.-ก.ค.64 | โดยสายการบิน VIET JET | ดอยตุง | สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | ดอยช้างมูบ | ดอยผาฮี้ | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องขุ่น | วัดบ้านเด่น | ประตูท่าแพ | อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย | วัดพระธาตุดอยสุเทพ

8,999 THB ฿ 8,999
New

BHGO-WTCEIVJ001

เดินทาง เม.ย.- มิ.ย. 64 | โดยสายการบิน VIET JET | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | ไร่ชาฉุยฟง | ดอยตุง | บ้านผาฮี้ | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

8,999 THB ฿ 8,999
New

BHGS-CEI02

เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 64 | โดยสายการบิน VIETJET AIR | ไร่ชาฉุยฟง | พระธาตุดอยตุง | ถ้ำหลวง | วัดร่องขุ่น | ม่อนแจ่ม | สวนดอกไม้ | พระธาตุดอยสุเทพ

6,999 THB ฿ 6,999
New

BHI-CRBS00

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 64 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) | วัดร่องเสือเต้น | ไร่ชาฉุยฟง | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง

3,999 THB ฿ 3,999
New

BHGS-CEI01

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 64 | โดยสายการบิน THAI VIETJET | วัดร่องเสือเต้น | วัดพระแก้ว | วัดห้วยปลากั้ง | พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี | ไร่ชาฉุยฟง | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง | บ้านผาฮี้ | ร้านกาแฟภูผาฮี้ | ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค

8,999 THB ฿ 8,999
New

BHZG-ZCRI05

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 64 | โดยสายการบิน THAI VIETJET | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | พระตำหนักดอยตุง | บ้านผาฮี้ | ร้านกาแฟภูผาฮี้ | ดอยผาฮี้ | ชมพญาเสือโคร่งดอยแม่สลอง | สิงห์ปาร์ค

8,999 THB ฿ 8,999
New

BHZG-ZCRI03

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 64 | โดยสายการบิน THAI VIETJET | วัดพระแก้ว | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | ดอยตุง | พระตำหนักดอยตุง | บ้านผาฮี้ | ร้านกาแฟภูผาฮี้ | ดอยผาฮี้ | ไร่ชาฉุยฟง | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) | วัดร่องขุ่น

7,999 THB ฿ 7,999
New

BHI-ITHB78

เดินทาง ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | จุดชมวิว ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า | ภูชี้เดือน | ภูชี้ดาว | ดอยผาตั้ง | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องเสือเต้น | ไร่ชาฉุยฟง | ดอยตุง | ดอยช้างมูบ | บ้านผาฮี้ | ดอยผาหมี | ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน | วัดแสงแก้วโพธิญาณ | กว๊านพะเยา

4,888 THB ฿ 4,888
Powered by MakeWebEasy.com