ตัวกรอง (0) ล้าง

ทัวร์วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

New

BHZG-ZCPN02

เดินทาง พ.ค.-ส.ค.64 | โดยรถตู้ VIP | เกาะเต่า | เกาะนางยวน | ศาลกรมหลวงชุมพร | จุดชมวิวเขามัทรี | ธนาคารปูเกาะยอ (บ้านเกาะเตียบ)

9,999 THB ฿ 9,999
New

BHZG-ZNAN10

เดินทาง เม.ย.-ต.ค.64 | โดยรถตู้ VIP | เฮืองฮังต่อ | วัดศรีพันต้น | วัดมิ่งเมือง | วัดพระธาตุช้างค้ำ | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุแช่แห้ง | วัดพระธาตุเขาน้อย | บ่อเกลือสินเธาว์ | บ้านสะปัน | วัดภูเก็ต | ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ | วัดศรีมงคล | พระธาตุช่อแฮ

6,599 THB ฿ 6,599
New

BHZG-ZCRI01

เดินทาง พ.ค.-ต.ค.64 | โดยสายการบิน VIET JET | วัดพระแก้ว | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | ดอยตุง | สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | ดอยช้างมูบ | ดอยผาฮี้ | ดอยแม่สลอง | ไร่ชา 101 | พระบรมธาตุเจดีย์ | ไร่ชาฉุยฟง | สิงห์ปาร์ค | วัดร่องขุ่น

10,999 THB ฿ 10,999
New

BHZG-ZCRI02

เดินทาง เม.ย.-ก.ค.64 | โดยสายการบิน VIET JET | ดอยตุง | สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | ดอยช้างมูบ | ดอยผาฮี้ | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องขุ่น | วัดบ้านเด่น | ประตูท่าแพ | อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย | วัดพระธาตุดอยสุเทพ

8,999 THB ฿ 8,999
New

BHGO-WTAYUBS004

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 64 | โดยรถโค้ชปรับอากาศ | วัดไผ่ล้อม | บ้านของพ่อ | วัดเสนาสนารามวรวิหาร | ตลาดโก้งโค้ง | วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

599 THB ฿ 599
New

BHGO-WTCEIVJ001

เดินทาง เม.ย.- มิ.ย. 64 | โดยสายการบิน VIET JET | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | ไร่ชาฉุยฟง | ดอยตุง | บ้านผาฮี้ | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

8,999 THB ฿ 8,999
Powered by MakeWebEasy.com