ทัวร์วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

New

BHBE-TPE56

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 66 | โดยสายการบิน Starlux Airlines (JX) | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ขอความรักวัดหลงซาน | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 | แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก | พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ เมนูเสี่ยวหลงเปา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,999 THB ฿18,999
 

 

New

BHI-LVN09

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 66 | โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP | เวียงจันทน์ อิ่มบุญไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง | ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูไซ | วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถ้ำปูดำ สะพานสีฟ้า | Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง | หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก | น้ำตกตาดกวางสี | น้ำตกตาดแก้ว | พระราชวังหลวงพระบาง | วัดวิชุลราช | พระธาตุพูสี | ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง | วัดเชียงทอง | Check in Joma CAFÉ | ช้อปปิ้งตลาดมืด | พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,999 THB ฿8,999
 

 

New

BHI-LFD08

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 | โดยสายการบิน Air Asia (FD) | เวียงจันทน์ อิ่มบุญไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง | ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดัง ประตูชัย | วังเวียง เช็คอิน บลูลากูน อ่างสวรรค์ พูผาจำปาลาว สะพานสีฟ้า | หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว | น้ำตกตาดกวางสี | พระราชวังหลวงพระบาง | พระธาตุพูสี | วัดวิชุลราช | วัดเชียงทอง | JOMA Café | ตลาดมืดหลวงพระบาง | พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,888 THB ฿14,888
 

 

New

BHBE-LAO64

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 | โดยสายการบิน Nok Air (DD) | ตักบาตรข้าวเหนียว วัดวิชุน | พระราชวังเก่าหลวงพระบาง | น้ำตกตาดกวางสี | วัดเชียงทอง ประตูชัย พระธาตุหลวง | พระราชวังเก่า | ชมความงามของถ้ำนางฟ้า | ล่องแม่น้ำซองชมบรรยากาศกุ้ยหลินเมืองลาว | พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว - จีน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,999 THB ฿12,999
 

 

New

BHBE-PEK01

เดินทาง มิ.ย. 66 | โดยสายการบิน Thai Airways (TG) | UNIVERSAL STUDIO BEIJING | ท่องโลกเวทมนต์ ถ่ายรูปกับปราสาทฮอกวอตส์ | เยือนแดนมังกร สัมผัสวัฒนธรรมจีนโบราณ | ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก | หอสักการะฟ้าเทียนถาน | ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ | เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + สุกี้มองโกล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33,999 THB ฿33,999
 

 

New

BHFT-DYGVZ01A

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 66 | โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ) | เขาเทียนเหมินซาน | อุทยานจางเจียเจี้ย | ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า | เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) | บันไดเลื่อนทะลุเขา | ขึ้นลิฟท์แก้ว | ประตูสวรรค์ | สะพานหนึ่งในใต้หล้า | ถนน 99 โค้ง | สวนจอมพลเฮ่อหลง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,990 THB ฿18,990
 

 

New

BHI-JXJ59

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 66 | โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) | สัมผัสัมผัสความเป็นความญี่ปุ่น.. ชมวิวฟูจิ | ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ | หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ | หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก | ขอพรวัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท | ห้างไดเวอร์ซิตี้ | อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวัน | พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู แบบไม่อั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,888 THB ฿27,888
 

 

New

BHBE-NRT03

เดินทาง พ.ค. 66 | โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) | ชมทุ่งพิ้งค์มอสสุดอลังการ | ล่องเรือทะเลสาบอาชิ | ศาลเจ้าฮาโกเน่ | โกเทมบะเอ้าท์เล็ท | วัดอาซาสุกะ | เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ | พิธีชงชาญี่ปุ่น Shikido Duty free | ถนนนาคามิเสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | แช่น้ำแร่ออนเซน | เมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปู

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33,999 THB ฿33,999
 

 

New

BHBE-KIX06

เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 66 | โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | วัดคิโยมิซุ | ถนนสายกาน้ำชา | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | เมืองทาคายาม่า | สะพานนาคะบาชิ | ปราสาทโอซาก้า | ตลาดคุโรมง | ถนนเมืองเก่าซันมาจิ | ร้านค้าปลอดภาษี | อิออน มอลล์ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบู หมูย่างใบโอบะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33,999 THB ฿33,999
 

 

New

BHBE-KIX01

เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 66 | โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | วัดคิโยมิสึ | ถนนสายกาน้ำชา | ศาลเจ้าเฮอัน | พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น | อิออน มอลล์ | วัดโทไดจิ | ตลาดปลาคุโรมง | ปราสาทโอซาก้า | ริงกุ เอ้าท์เล็ท | เมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบู

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33,999 THB ฿33,999
 

 

New

BHBE-FUK04

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 66 | โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ) | อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน | สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ | ศาลเจ้าดาโซฟุ | หมู่บ้านยูฟุอิน | บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ | วัดนันโซอิน | โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท | มิทซุย ช็อปปิ้งพาร์ค | กันดั้มพาร์ค | พิเศษ!! บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิคุ บุฟเฟต์ชาบู

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26,999 THB ฿26,999
 

 

New

BHZG-ZGKIK-2311MM

เดินทาง พ.ค. 66 | โดยสายการบิน PEACH AIR (MM) | วัดคิโยมิสึ | ปราสาททอง | สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ | ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า | เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | ตลาดปลาคุโรมง | ปราสาทโอซาก้า | ริงกุเอ้าท์เล็ท | ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ย่านชินไซบาชิ | เมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,990 THB ฿37,990
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้