ทัวร์วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

New

BHTN-DADVZ0823

เดินทาง ต.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกร – ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย – รถสามล้อซิโคล่ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – บานาฮิลล์ สวนสนุก – The Fantasy Park – โซนสวนดอกไม้ – สะพานโกเด้นบริดจ์ – นั่งรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,888 THB ฿14,888
 

 

New

BHTN-TFUFD0123

เดินทาง ส.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | ทะเลสาบเตี๋ยซีหรือเตี๋ยซีไห่ – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยานฯ) – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองเฉิงตู – สะพานโบราณ Anshun Bridge – ร้านยา – ถนนโบราณจิ่นหลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21,888 THB ฿21,888
 

 

New

BHTN-KMGFD0523

เดินทาง ส.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | รถไฟความเร็วสูง สู่เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เดินทางสู่ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - เที่ยวสระมังกรดำ - อุทยานหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาหิมะมังกรหยก - ชมการแสดง “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ - เดินทางสู่เมืองฉู่เสียง - เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทอง - ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง และซุ้มประตูไก่หยก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,888 THB ฿23,888
 

 

New

BHGS-HAN09

เดินทาง ต.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) | เมืองซาปา – MOANA CAFÉ – โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย – เมืองฮานาม – วัดตามจุ๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านเยื่อไผ่ – HALONG NIGHT MARKET – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – เมืองฮานอย – ร้านหยก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,999 THB ฿15,999
 

 

New

BHGS-DAD33

เดินทาง ต.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) | วัดหลินอึ๋ง – วัดเทียนมู่ – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร – นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานมือสีทอง – ร้านหยก – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,999 THB ฿14,999
 

 

New

BHGS-DAD28

เดินทาง ต.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) | วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร – นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานมือสีทอง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – วัดหลินอึ๋ง – ร้าน OTOP – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,999 THB ฿14,999
 

 

New

BHGS-SIN19

เดินทาง ก.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) | เมอร์ไลอ้อน – GARDEN BY THE BAY – สะพานเกลียว HELIX – ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW – FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – อุโมงค์ต้นไม้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD – THE JEWEL CHANGI

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,999 THB ฿15,999
 

 

New

BHGS-HKG20

เดินทาง ต.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) | รีพลัสเบย์ – จุดชมวิว VICTORIA – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย – พิเศษ!! ชมโชว์ แสงสีเสียง – ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,999 THB ฿23,999
 

 

New

BHGS-KMG01

เดินทาง ต.ค. - เม.ย. 67 | โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) | เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ) – ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมแบตเตอรี่) – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่มรกต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26,999 THB ฿26,999
 

 

New

BHZG-ZGTFU-2307FD

เดินทาง ส.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – นั่งรถแบตเตอรี่ – เมืองเฉิงตู – สะพานโบราณ – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,990 THB ฿23,990
 

 

New

BHZG-ZGKMG-2310FD

เดินทาง ก.ย. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองคุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองแชงกรี-ล่า – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดซงจ้านหลิน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า – เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าต้าหลี่ – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,990 THB ฿25,990
 

 

New

BHZG-ZGCDG-2304WY

เดินทาง ต.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน Oman Air (WY) | ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ – เมืองดีจอง – เมืองโลซานน์ – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ – เมืองโลซานน์ – เมืองเบิร์น – ย่านเมืองเก่า – ประตูเมืองโบราณ – บ่อหมีกรุงเบิร์น – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ถนนช้อปปิ้งย่าน Höheweg – เมืองอินเทอร์ลาเก้น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิสโดยกระเช้าโรแตร์ – ถ้ำน้ำแข็ง – ทิตลิส คลิฟ วอร์ค – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองลูเซิร์น – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

69,990 THB ฿69,990
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้