ทัวร์วันเฉลิมฯร.10

New

BHGS-PVG14

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 67 | โดยสายการบิน CHINA EASTERN (MU) | ขึ้นหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน -  ถนนนานจิง - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน - THAMES TOWN - ร้านยาหัวหิมะ - หมู่บ้านน้ำ PUYUAN (รวมค่าล่องเรือ) - ร้านหยก - เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) - วัดพระหยกขาว - ร้านผ้าไหม - FLORENTIA VILLAGE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,999 THB ฿25,999
 

 

New

BHGS-DYG04

เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (รวมล่องเรือ) - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - กลับจางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 - เมืองจางเจียเจี้ย - ศูนย์สมุนไพรจีน - OPTION เขาเทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจกริมผา+บันไดเลื่อน - ศูนย์หยก - ร้านชา - หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) - สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า - ภูเขาฮาเลลูย่า - ร้านยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด - อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย - OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,999 THB ฿17,999
 

 

New

BHGS-DYG05

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 | สายการบิน VIETJET AIR (VZ) | จางเจียเจี้ย - เมืองฟูหรงเจิ้น (รวมล่องเรือ) - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - เมืองเฟิ่งหวง (รวมล่องเรือ) - เมืองจางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน - OPTION ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว - ศูนย์สมุนไพรจีน - หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) - สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า - ภูเขาฮาเลลูย่า - ศูนย์หยกและยางพารา - ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 - ร้านชา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด - อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย - ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,999 THB ฿20,999
 

 

New

BHGS-TPE23

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองเจียอี้ - ตลาดเหวิ่นฮว่า - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - HUAXI NIGHT MARKET - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,999 THB ฿20,999
 

 

New

BHGS-TPE22

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองไถจง - ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - HUAXI NIGHT MARKET - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - ศูนย์เครื่องสำอาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,999 THB ฿17,999
 

 

New

BHI-VVZ36

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองดานัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคำ - สวนสไตล์ฝรั่งเศส - อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ - อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - คาเฟ่ Sơn Trà Marina - ร้านผ้าไหม - สวนมหัศจรรย์ Golden Bay - ร้านหยก - เมืองฮอยอัน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร - ร้านกาแฟ - โบสถ์สีชมพู - ช้อปปิ้งตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,888 THB ฿14,888
 

 

New

BHBE-LAO65

เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) | ประตูชัย • พระธาตุหลวง • ร้านหัตถกรรม • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด • ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดเชียงทอง • ตลาดเช้า • พระธาตุภูษี • พระราชวังเก่า • น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง • ล่องเรือดูแม่น้ำซอง • ถ้ำนางฟ้า • ร้านปลอดภาษี • ด่านเวียงจันทน์ สะพานมิตรภาพ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,999 THB ฿11,999
 

 

New

BHBE-TPE94

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเช่อ • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • เมืองเถาหยวน • X-Park Aquarium

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,999 THB ฿19,999
 

 

New

BHBE-SGN61

เดินทาง เม.ย. - ส.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) | โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด (มุยเน่) • มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า • นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว • ร้านเยื่อไผ่ • ดาลัด จัตุรัสลามเวียน • Lumiere Light Garden • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า • ดาลัด • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • น้ำตกดาตันลา • นั่งกระเช้าวัดตั๊กลัม • โฮจิมินห์ซิตี้ • ไปรษณีย์กลาง • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • วัดเทียนหาว • The Cafe Apartment • ตลาดเบนถัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,999 THB ฿14,999
 

 

New

BHBE-DAD089

เดินทาง ม.ค. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองเว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ร้านเยื่อไผ่ • ร้านไข่มุก • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ • สะพานสีทอง Fantasy Park • หมู่บ้านฝรั่งเศส • ดานัง • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,999 THB ฿14,999
 

 

New

BHBE-DAD088

เดินทาง ม.ค. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | ดานัง เวียดนาม • Apec Park • สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ร้านหยก • วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ร้านเยื่อไผ่ • ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,999 THB ฿11,999
 

 

New

BHBE-DAD095

เดินทาง ม.ค. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | ดานัง เวียดนาม • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บานาฮิลล์เต็มวัน • ร้านหยก • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ร้านเยื่อไผ่ • ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,999 THB ฿10,999
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้