ทัวร์วันอาสาฬหบูชา

New

BHGS-TPE23

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองเจียอี้ - ตลาดเหวิ่นฮว่า - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - HUAXI NIGHT MARKET - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,999 THB ฿20,999
 

 

New

BHGS-TPE22

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองไถจง - ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - HUAXI NIGHT MARKET - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - ศูนย์เครื่องสำอาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,999 THB ฿17,999
 

 

New

BHGS-HKG46V

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,999 THB ฿18,999
 

 

New

BHGS-DAD39V

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดหลินอึ๋ง - MARINA CAFÉ - ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ - สวยดอกไม้ฝรั่งเศส - สะพานมือสีทอง - ECLIPSE SQUARE - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - อิสระทุกท่านเพลิดเพลินกับ BANA HILLS - ร้านกาแฟเวียดนาม PALM BEACH - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง - บ้านโบราณ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY - ร้านเยื่อไผ่ - ตลาดฮาน - โบสถ์สีชมพู

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,999 THB ฿15,999
 

 

New

BHGS-DAD3V

เดินทาง พ.ค. - ก.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | สะพานมังกร - ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - สะพานมือสีทอง - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง - บ้านโบราณ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - วัดหลินอึ๋ง - MARINA CAFÉ - ร้านเยื่อไผ่ - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,999 THB ฿14,999
 

 

New

BHI-ITK53

เดินทาง ก.ค. - ส.ค. 67 | โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) | เมืองตูริน - พระราชวังหลวงตูริน - มหาวิหารตูริน - จัตุรัสคาสเตลโล - เมืองมอนติคาร์โล - ชมเมืองโมนาโค - มหาวิหารเซนต์นิโคลัส - เมืองนีซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - เมืองคานส์ - PALAIS DES FESTIVALS - เมืองวาลองโซล - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole - น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด - ถนนมิราโบ - เมืองอาวียอง - พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา - สะพานแซงต์เบเนเซ่ต์ - เมืองลียง - พลาสเดแตร์โร - โฮเตลเดอลิยง - สถานีรถไฟเมองสตาร์สบรูก - นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV - กรุงปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช - เมืองปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

82,888 THB ฿82,888
 

 

New

BHI-ITK55

เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) | กรุงโรม - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - มหาวิหารปิซ่า - Pisa Baptisty of St. John - เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - สะพานริอัลโต - โบสถ์เซนต์มาร์ก - พระราชวังดอจส์ - เมืองมิลาน - เมืองมิลาน - โรงละครลาสกาล่า - ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด - เมืองซุก - Lohri AG Stor - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz - สถานีกรินเดิลวาลด์ - ขึ้นกระเช้า Eiger Express - Jungfraujoch top of Europe - ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน - สฟิงซ์ฮอลล์ - เมืองเลาเทอร์บรุน - เมืองอินเตอร์ลาเคน - เมืองดีจอง ประเทศฝรั่งเศส - เมืองปารีส - ประตูชัยฝรั่งเศส - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

87,888 THB ฿87,888
 

 

New

BHI-VVZ36

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองดานัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคำ - สวนสไตล์ฝรั่งเศส - อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ - อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - คาเฟ่ Sơn Trà Marina - ร้านผ้าไหม - สวนมหัศจรรย์ Golden Bay - ร้านหยก - เมืองฮอยอัน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร - ร้านกาแฟ - โบสถ์สีชมพู - ช้อปปิ้งตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,888 THB ฿14,888
 

 

New

BHBT-KMG21

เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 67 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน • วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง • อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • เมืองโบราณซูเหอ • เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • ตำหนักทอง • ร้านบัวหิมะ • สวนน้ำตกคุนหมิง • ร้านหยก • ประตูม้าทองไก่หยก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,999 THB ฿23,999
 

 

New

BHBE-LAO62

เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด • พระราชวังเก่า • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี • ศูนย์สมุนไพร • ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • ตลาดกลางคืน • เวียงจันทน์ • ศูนย์หัตถกรรม • พระธาตุหลวง • ประตูชัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,999 THB ฿14,999
 

 

New

BHBE-TPE94

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเช่อ • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • เมืองเถาหยวน • X-Park Aquarium

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,999 THB ฿19,999
 

 

New

BHBE-SGN61

เดินทาง เม.ย. - ส.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) | โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด (มุยเน่) • มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า • นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว • ร้านเยื่อไผ่ • ดาลัด จัตุรัสลามเวียน • Lumiere Light Garden • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า • ดาลัด • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • น้ำตกดาตันลา • นั่งกระเช้าวัดตั๊กลัม • โฮจิมินห์ซิตี้ • ไปรษณีย์กลาง • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • วัดเทียนหาว • The Cafe Apartment • ตลาดเบนถัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,999 THB ฿14,999
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้