ทัวร์วันวิสาขบูชา

New

BHBE-HKG13

เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) | วิคตอเรียพีค • นั่งรถรางพีคแทรม • จุดชมวิวเดอะพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชงกงหมิว • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,999 THB ฿22,999
 

 

New

BHBE-HKG32

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) | กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท • มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดแชกง • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,999 THB ฿22,999
 

 

New

BHT2-CSX02FD

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ทางเดินกระจก - ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว - จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณเฟิ่งหวง - เมืองเฟิ่งหวง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน (รวมขึ้นกระเช้า + ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) - ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ (หุบเขาอวตาร) - สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า - ลำธารจีนแส้ม้าทอง - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ฉางชา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,999 THB ฿25,999
 

 

New

BHT2-KMG05KY

เดินทาง ม.ค. - ก.ค. 67 | โดยสายการบิน Kunming Airlines (KY) | คุนหมิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าขึ้น-ลงบันไดเลื่อนแล้ว) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) - ชมการแสดงความประทับใจลี่เจียง - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ หรือ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมค่ารถแบตเตอรี่+รถกอล์ฟทุกจุดในอุทยานแล้ว) - เมืองฉู่ฉง - เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - ยอดเขาซีซาน (รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่แล้ว) - ประตูม้าทองไก่หยก - เมืองโบราณกวนตู้ - สวนน้ำตกคุนหมิง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,999 THB ฿28,999
 

 

New

BHAD-DAD004

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | วัดหลินอึ๋ง - SON TRA MARINA CAFE - ร้านของฝากจากเยื่อไผ่ - หมู่บ้านกั๊มทาน - ร้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน - บานาฮิลล์ - สะพานมังกร - ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,900 THB ฿9,900
 

 

New

BHAD-DAD007

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | วัดหลินอึ๋ง - SON TRA MARINA CAFE - ร้านของฝากจากเยื่อไผ่ - บานาฮิลล์ - หมู่บ้านฝรั่งเศส - สะพานมือทอง - สวนดอกไม้ - โรงบ่มไวน์ - สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค - สะพานมังกร - ร้านไข่มุก - เมืองโบราณฮอยอัน - ร้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,900 THB ฿12,900
 

 

New

BHAD-DAD008

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | วัดหลินอึ๋ง - SON TRA MARINA CAFE - ร้านของฝากจากเยื่อไผ่ - หมู่บ้านกั๊มทาน - ร้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน - บานาฮิลล์ (เต็มวัน) - หมู่บ้านฝรั่งเศส - สะพานมือทอง - สวนดอกไม้ – โรงบ่มไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค - ร้านหยก - สะพานมังกร - ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,900 THB ฿10,900
 

 

New

BHAD-NRT014

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) | วัดอาซากุสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ • ฮาโกเน่ • ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก • สวนสันติภาพเฮวะ หรือ ชิบะซากุระ • ภูเขาไฟฟูจิ • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว • เมืองซาวาระ • อิออนมอลล์ นาริตะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

36,900 THB ฿36,900
 

 

New

BHAD-HKG0161

เดินทาง ม.ค. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน Thai Airways (TG) | ช้อปปิ้งมงก๊ก - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดเจ้าแม่กวนรีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่และหยก - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - Free Day อิสระช็อปปิ้งจุใจตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option ตามต้องการ - Option 1 กระเช้านองปิง - พระใหญ่โป่วหลิน (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง) - Option 2 ตั๋ว Hong Kong Disneyland  (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,900 THB ฿15,900
 

 

New

BHAD-XIY001

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองซีอาน • เมืองเจิ้งโจว (รถไฟความเร็วสูง) • เมืองไคเฟิง • ศาลไคเฟิง • เจดีย์เหล็ก • ศาลามังกร • เจียวโจ้ว • เมืองเจียวโจ้ว • อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่) • เมืองเติงเฟิง • วัดเส้าหลิน • การแสดงกังฟู • ป่าเจดีย์ (รวมรถแบตเตอรี่) • เมืองลั่วหยาง • ถ้ำผาหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)  • ศาลเจ้าอวนอู • เมืองหัวซาน • หลงถิน • สุสานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) • พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซี • จัตุรัสหอกลอง • จัตุรัสหอระฆัง • ชมโชว์ราชวงศ์ถัง • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่ขึ้นเจดีย์) • ถนนคนเดินวัฒนธรรมถัง • วัดลามะกว่างเหยือน • กำแพงเมืองโบราณ • ช้อปปิ้งถนนมุสลิม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
 

 

New

BHPV-GTK02

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) | อิสตันบูล - บาทูมี - ประติมากรรม "Ali and Nino" - Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square - เมืองบอร์จอมี่ (BORJOMI) - สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) - นั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ - BAJORMI - เมืองกอรี (GORI) - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - รถจี๊บ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - วิหารสเวติสโคเวลี - มหาวิหารจวารี - History Memorial of Georgia - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี - โบสถ์เมทเตห์คี - Soini Cathedral - มหาวิหารอันชิสคาติ - FREEDOM SQUARE& GALLERIA MALL - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า - มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) - โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี - ถนนคนเดินชาเดอร์นี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

58,988 THB ฿58,988
 

 

New

BHGO-GF002

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน GULF AIR (GF) | บาห์เรน - ทบิลิซี - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - ทบิลิซี - มิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - ป้อมอันนานูรี - คาซเบกี้ - คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย - กูดาอูรี - กอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - คูไตซี - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - คูไตซี - ถ้ำโพรมิธีอุส - บอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมี่ - ทบิลิซี - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - มารดาแห่งจอร์เจีย - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - สนามบิน - บาห์เรน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

59,900 THB ฿59,900
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้