ทัวร์วันสงกรานต์

New

BHTP-TOP202

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) | ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนป่าไผ่ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนช้อปปิ้ง – ออนเซน – นั่งเฟอร์รี่สู่เมืองอิราโกะ – ปราสาทฮามามัตสึ หรือ สวนดอกไม้ฮามามัตสึ – GOTEMBA OUTLET – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โอชิโนะ ฮักไก – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ตลาดปลาสึกิจิ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

54,900 THB ฿54,900
 

 

New

BHFS-BRTPE11

เดินทาง ม.ค. - ม.ย. 67 | โดยสายการบิน EVA AIR (BR) | เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน (รวมค่าบัตรเข้า) – ต้นไม้ยักษ์ 2500 ปี – ขึ้นรถไฟโบราญปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถ) – น้ำพุร้อนกลางเขา เจียวจือเจ๋อ (ไม่รวมค่าแช่น้ำพุร้อน) – ชิมไข่ออนเซ็น – เมืองเจียวซี – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานซุน – ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮวาซาน 1914 – Germanium – อุทยานเหย๋หลิ่ว (รวมค่าตั๋ว) – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21,999 THB ฿21,999
 

 

New

BHBE-KMG14

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 66 | สายการบิน KUNMING AIRLINES | เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน – ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – แชงกรีล่า – เมืองเก่าจงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) – เมืองโบราณลี่เจียง – อุทยานมังกรหยก – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) – อุทยานน้ำหยก – ทะลสาบไป๋สุยเหอ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,999 THB ฿23,999
 

 

New

BHSS-SHCAPVGPEK2

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ขึ้นหอไข่มุก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้านผ้าไหม – ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ปักกิ่ง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หอบูชาเทียนถาน – ร้านนวดเท้า – THE PLACE – ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ร้านไข่มุก – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ร้านหยก – ย่านซานหลี่ถุน – ปักกิ่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,999 THB ฿31,999
 

 

New

BHSS-SHTGKMG3

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES | คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – เมืองโบราณแชงกรีล่า – วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโดด (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) – ลี่เจียง – เมืองโบราณซู่เหอ – ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถกอล์ฟ) – โชว์จางอวี้โหมว – สระน้ำมังกรดำ – สะพานแก้วลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง – ลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง – ตำหนักทอง – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน – วัดหยวนทง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,999 THB ฿34,999
 

 

New

BHI-VFD33

เดินทาง ธ.ค. - มิ.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองดาลัด - Fresh Garden - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - วัดลึงเฟือก - ตลาดไนท์มาเก็ตดาลัด - น้ำตกดาทันลา (รวมรถรางไป-กลับ) - จุตรัส Lam Vien - ทะเลสาบ Xuan Huong - เมืองญาจาง - วัด Long Son - โบสถ์หิน - ปราสาทไม้รูปดอกบัว - ตลาดไนท์มาร์เก็ตญาจาง - ปราสาท Ponagar - นั่งเรือสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ - อิสระสวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ - เมืองญาจาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,888 THB ฿13,888
 

 

New

BHBE-EUR278

เดินทาง ธ.ค. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) | สนามบินดูไบ • กรุงปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ห้างลา ซามาริแตง La Samaritaine • พระราชวังแวร์ซายส์ • เมืองดิฌง • เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg • เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้ • เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า • กรุงโรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

95,999 THB ฿95,999
 

 

New

BHBE-EUR32

เดินทาง พ.ย. - พ.ค. 67 | โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) | มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ • เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง •  เมืองฮัลล์สตัทท์ • เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์ • ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • ปราสาทบราทิสลาวา • Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมแชมเปญ • บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์ • สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

86,999 THB ฿86,999
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้