ทัวร์วันสงกรานต์

New

BHGS-TPE20

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) | เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านชา - เมืองไถจง - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - ร้าน GERMANIUM - ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ด้านนอก) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เดินทางกลับเมืองเถาหยวน - กลอเรีย เอาท์ เล็ท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33,999 THB ฿33,999
 

 

New

BHGS-TPE18

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองเจียอี้ - ตลาดเหวิ่นฮว่า - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - HUAXI NIGHT MARKET - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,999 THB ฿20,999
 

 

New

BHGS-HKG46

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,999 THB ฿20,999
 

 

New

BHGS-HKG45

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) | เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - จุดชมวิว วิคตอเรีย - รีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ย่านเลดี้มาร์เก็ต - กระเช้านองปิง 360 - พระใหญ่นองปิง - ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26,999 THB ฿26,999
 

 

New

BHGS-HKG44

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB) | เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - จุดชมวิว วิคตอเรีย - รีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - วัดแชกงหมิว - ดิสนี่ย์แลนด์ ครึ่งวัน (พร้อมดูพลุ) - วัดหวังต้าเซียน - ร้านหยก - ย่านเลดี้มาร์เก็ต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,999 THB ฿28,999
 

 

New

BHGS-HKG43

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) | เมืองมาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริม - ทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล์ต - จตุรัสเซนาโด - ร้านของฝาก - เวเนเชี่ยนมาเก๊า - เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่ - วัดผู่โถว - ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,999 THB ฿16,999
 

 

New

BHGS-HKG42

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) | เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - จุดชมวิววิคตอเรีย - วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท - ช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต - ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,999 THB ฿25,999
 

 

New

BHGS-HKG41

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) | เจ้าพ่อกวนอูกวนไท - รีพลัสเบย์ - จุดชมวิววิคตอเรีย - ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,999 THB ฿23,999
 

 

New

BHGS-DAD39

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดหลินอึ๋ง - MARINA CAFÉ - ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ - สวยดอกไม้ฝรั่งเศส - สะพานมือสีทอง - ECLIPSE SQUARE - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - อิสระทุกท่านเพลิดเพลินกับ BANA HILLS - ร้านกาแฟเวียดนาม PALM BEACH - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง - บ้านโบราณ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY - ร้านเยื่อไผ่ - ตลาดฮาน - โบสถ์สีชมพู

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,999 THB ฿15,999
 

 

New

BHGS-DAD38

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | สะพานมังกร - ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - สะพานมือสีทอง - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง - บ้านโบราณ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - วัดหลินอึ๋ง - MARINA CAFÉ - ร้านเยื่อไผ่ - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,999 THB ฿14,999
 

 

New

BHGS-SIN21

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 67 | โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ) | น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - สะพานเกลียว HELIX - ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW - เมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านไชน่าทาว์น - ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD - THE JEWEL CHANGI

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,999 THB ฿15,999
 

 

New

BHI-EQR44

เดินทาง ก.ค. - มิ.ย. 67 | โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) | ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิก - โอลิมปิกทาวเวอร์ - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ศาลาว่าการใหม่ -  ศาลาว่าการเก่า - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองมิวนิก - เมืองฮัลส์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองเชสเก บูเดอโจวิซ - เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังเก่า - มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา - ถนนทองคำ - สะพานชาร์ลส์ - ย่านเมืองเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - โบสถ์ติน - เมืองเบอร์โน - เมืองเบอร์โน - เมืองบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ - เมืองบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) - กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - พระราชวังฮอฟบวร์ก - Vienna City Hall - โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - Column of Pest - ถนน Karntner Strasse - พระราชวังเชินบรุนน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

72,888 THB ฿72,888
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้