ทัวร์วันมาฆบูชา

New

BHTP-TOP193

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 67 | โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) | สะพานอาคาชิไคเคียว – ปราสาทนกกระเรียนขาวฮิเมจิ – กิจกรรมยามค่ำคืน SNOW DOME – ออนเซน – นั่งกระเช้าชมวิว – ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมง – หมู่บ้านชาวนะมิยามะ – วัดดารุมะแห่งชัยชนะ – วัดคิโยมิสึ – นั่งรถไฟขบวนหรู อาโอนิโยชิสู่เมืองโอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3,200 บาท (เดินทางโดยรถไฟ มีไกด์รับ-ส่ง) – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – อิออนมอลล์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,900 THB ฿49,900
 

 

New

BHTP-TOP1821

เดินทาง ก.พ. 67 | โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) | พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล – หอคอยซึเท็นคาคุ – ออนเซ็น – ปราสาทกิฟุ – กุโจฮาจิมัง – ทำอาหารจำลอง – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่าจินยะ – ลานสกีวาชิกาทาเกะ – เทศกาลแสดงไฟ NABANOSATO – วัดเบียวโดอิน – เมืองอุจิ ใส่ชุดญี่ปุ่นเดินชมเมือง – ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ – อิสระช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวิร์ลแซล สตูดิโอ เจแปน (ไม่ใช้รถในการเดินทาง) – ตลาดปลาคุโรมง – ริงกุเอาท์เล็ท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

66,900 THB ฿66,900
 

 

New

BHTP-TOP182

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 67 | โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) | ปราสาทกิฟุ – กุโจฮาจิมัง – ทำอาหารจำลอง –หมู่บ้านชิราคาว่า – ออนเซ็น – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่าจินยะ – ลานสกีวาชิกาทาเกะ – เทศกาลแสดงไฟ NABANOSATO – วัดเบียวโดอิน – เมืองอุจิ ใส่ชุดญี่ปุ่นเดินชมเมือง – ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ – อิสระช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวิร์ลแซลสตูดิโอ เจแปน (ไม่ใช้รถในการเดินทาง) – ตลาดปลาคุโรมง – ริงกุเอาท์เล็ท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

57,900 THB ฿57,900
 

 

New

BHTP-TOP200

เดินทาง ก.พ. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) | สะพานอาคาชิไคเคียว – ปราสาทนกกระเรียนขาวฮิเมจิ – กิจกรรมยามค่ำคืน SNOW DOME – ออนเซ็น – เล่นกิจกรรมหิมะ – เมืองออนเซนคิโนซากิ ทำกิจกรรมออนเซนสาธารณะแบบฉบับคนญี่ปุุ่น – นั่งกระเช้าชมวิว – ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมง – หมู่บ้านชาวนะมิยามะ – โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,900 THB ฿49,900
 

 

New

BHRJ-RJXJ020

เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) | บุฟเฟ่ต์สวนสตอเบอร์รี่ JAL Agriport – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ – ผ่านชมสะพานชินเคียว – สะพานคินุทาเทะวะ โอซุริ – เทศกาลคามาคุระแห่งน้ำพุร้อนยูนิชิกาวะ – กรุงโตเกียว – วัดเซ็นโซจิ – ถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ลานสกี Fuji Ten Skiresort – โออิชิ พาร์ค – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เทศกาลคาวาสึ ซากุระ – เมืองนาริตะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

36,919 THB ฿36,919
 

 

New

BHRJ-RJXJ021

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึ – เข้าชมงาน Lake Shikaribetsu Igloo Village 2024 – เมืองซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้ง Duty Free – เมืองฟุราโน่ – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิสระช้อปปิ้ง Aeon Mall AsahikawaEkimae – เมืองมอนเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko II – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – เมืองฟุราโน่ – ลานสกีฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า+รูปปั้นโมอาย – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – คาเฟ่คิตตี้ – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

46,919 THB ฿46,919
 

 

New

BHFS-VZTPE9

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | วัดขอความรวย – สะพานต้าซี – บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมบัตร) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน – ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอาง – ร้านชนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,999 THB ฿9,999
 

 

New

BHFS-VZTPE10

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน – ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) – กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง) – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต – ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน – ซีเหมินติง – ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,999 THB ฿14,999
 

 

New

BHBE-KMG14

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 66 | สายการบิน KUNMING AIRLINES | เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน – ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – แชงกรีล่า – เมืองเก่าจงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) – เมืองโบราณลี่เจียง – อุทยานมังกรหยก – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) – อุทยานน้ำหยก – ทะลสาบไป๋สุยเหอ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,999 THB ฿23,999
 

 

New

BHBE-HGH01

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | ท่าเรือจูเจียเจี่ยว – เกาะผู่ถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดไผ่ม่วง – ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม – ศาลาชาวอินต้ง – องค์หนานไห่กวนอิม – เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า (ยาบัวหิมะ) – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – เมืองอู๋ซี – ร้านไข่มุก – พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง – เมืองหังโจว  – ร้านหยก – หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น – เมืองหังโจว – ทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,999 THB ฿24,999
 

 

New

BHBE-SWA01

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองซัวเถา – สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน – ถนนโบราณเสี่ยวกงหยวน – เมืองโบราณแต้จิ๋ว – วัดไคหงวน – ถนนโบราณแต้จิ๋ว – ผ่านชมสะพานวัวคู่ – ศาลเจ้าไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) – วัดแปะฮวยเจียม (วัดดอกไม้ขาว) – เฮี่ยงบู๋ซั่ว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – สุสานเทพเจ้าไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ่ง)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,999 THB ฿20,999
 

 

New

BHSS-SHCAPVGPEK2

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ขึ้นหอไข่มุก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้านผ้าไหม – ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ปักกิ่ง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หอบูชาเทียนถาน – ร้านนวดเท้า – THE PLACE – ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ร้านไข่มุก – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ร้านหยก – ย่านซานหลี่ถุน – ปักกิ่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,999 THB ฿31,999
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้