วันรัฐธรรมนูญ

New

BHBE-KMG12

เดินทาง ธ.ค. 66 | โดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES (FD) | สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – เมืองท่างเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีแดง – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – เมืองคุนหมิง – อุทยานต้ากวน – สวนไห่เกง – ประตูม้าทองไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิงเจีย – เขาซีซาน – วัดหยวนทง – ตลาดดอกไม้โต่วหนาน – เมืองโบราณกวนตู้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,999 THB ฿15,999
 

 

New

BHBE-HGH01

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | ท่าเรือจูเจียเจี่ยว – เกาะผู่ถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดไผ่ม่วง – ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม – ศาลาชาวอินต้ง – องค์หนานไห่กวนอิม – เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า (ยาบัวหิมะ) – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – เมืองอู๋ซี – ร้านไข่มุก – พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง – เมืองหังโจว  – ร้านหยก – หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น – เมืองหังโจว – ทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,999 THB ฿24,999
 

 

New

BHBE-SWA01

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองซัวเถา – สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน – ถนนโบราณเสี่ยวกงหยวน – เมืองโบราณแต้จิ๋ว – วัดไคหงวน – ถนนโบราณแต้จิ๋ว – ผ่านชมสะพานวัวคู่ – ศาลเจ้าไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) – วัดแปะฮวยเจียม (วัดดอกไม้ขาว) – เฮี่ยงบู๋ซั่ว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – สุสานเทพเจ้าไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ่ง)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,999 THB ฿20,999
 

 

New

BHSS-SHCAHGHKHN1

เดินทาง พ.ย. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | หังโจว – อู้หยวน – หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ – อู้นี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน – อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง (รวมกระเช้าไปกลับ) – สะพานกระจก – เมืองซ่างเหรา – อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าWUYUE – ซ่างเหรา – อี้หยาง – พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – เขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไปกลับ) – กระจกแห่งท้องฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,999 THB ฿27,999
 

 

New

BHSS-SHFDXIY2

เดินทาง พ.ย. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | ซีอาน – วัดลามะ – ถนนมุสลิม – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) – ป่าเจดีย์ – โชว์การแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน – เมืองโบราณลั่วอี้ – เมืองลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองหัวซาน – เมืองหัวซาน – ซีอาน – สุสานทหารจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่ได้ขึ้นเจดีย์) – ถนนคนเดินวัฒนธรรมต้าถัง – กำแพงเมืองโบราณ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,999 THB ฿31,999
 

 

New

BHSS-SHCZSWA3

เดินทาง ต.ค. - มี.ค. 67 | สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE | ชมเมืองเก่าซัวเถายามค่ำคืน – ซัวเถา – เทพเจ้าโจวซือกง – หย่งติ้ง – หมู่บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง – ชมแสงสีบ้านดินหย่งติ้ง – หย่งติ้ง – เมืองเหมยโจว – เจดีย์พระพันองค์ – สวนชาเอี้ยนหนานเฟย – หมู่บ้านเก่าเหมยโจว – วัดหลิงกวง – เหมยโจว – เมืองซัวเถา – เฮียงบู้ซัว – ศาลเจ้าไต่ฮงกง – วัดแปะฮวยเจียม – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – ศาลเจ้ามังกรเขียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,999 THB ฿29,999
 

 

New

BHSS-SHSLCSXKHN1

เดินทาง ต.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR | ฉางซา – รถไฟแม่เหล็ก – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองหนานชาง – ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม – หนานชาง – เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซรามิค – สวนนวัตกรรมเตาเผา – เมืองอู้หยวน – อ่าวพระจันทร์ (รวมล่องเรือ) – ชมแสงสียามค่ำคืนอู้นี่โจว (รวมล่องเรือ) – อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้า) – เมืองซ่างเหรา – หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ – ซ่างเหราหลิงซาน (รวมกระเช้า) – หมู่บ้านเกอเซียน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) – ถนนคนเดินหลิงเป่าเซียน – หมู่บ้านเกอเชียน – อี้หยาง – พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก – สั้งเหร่า – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ฉางซา – ชมวิวท่าเทียบเรือฉางซายามค่ำคืน – นั่งรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับชมเขตใหม่ฉางซา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,999 THB ฿31,999
 

 

New

BHSS-SHSLCSX2

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR | ฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองถงเหริน – ถงเหริน – เขาฟ่านจิ้งซาน – ฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน – สะพานสายรุ้ง – เมืองโบราณฟ่งหวง – เมืองฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน) – ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ประตูสวรรค์ – ตึก 72 ชั้น – โชว์นางจิ้งจอกขาว – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – แกรนด์แคนยอน (นั่งบอลลูน+ซิปไลน์+สไลเดอร์กระจก+ล่องเรือ+ลิฟต์แก้ว) – ภาพวาดทราย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – อิสระช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ทฉางซา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,999 THB ฿31,999
 

 

New

BHSS-SHKYKMG2

เดินทาง ก.ย. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน KUNMING AIRLINES | คุนหมิง – เมืองฉู่สง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – หมู่บ้านซีโจว (ชมโชว์ชาวไป๋) – จงเตี้ยน – เมืองโบราณแชงกรีล่า – วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโดด (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ลี่เจียง – เมืองโบราณซู่เหอ – ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถกอล์ฟ) – โชว์จางอวี้โหมว – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง – ลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง – วัดหยวนทง – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

30,999 THB ฿30,999
 

 

New

BHSS-SHWEUTHKMG1

เดินทาง ก.ค. - ธ.ค. 66 | โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) | สะพานมิตรภาพไทย – ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – วัดศรีเมือง – ประตูชัย – เวียงจันทน์ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – บ่อเต็น – บ่อหาน – เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) – เมืองใหม่ 9 จอง 12 เชียง – ถนนคนเดินสิบสองปันนา – ตลาดเช้าไทลื้อ – หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา” – สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยูง – หมู่บ้านเผ่าไอ้นีน้ำตกเก้ามังกร) – วัดหลวงเมืองลื้อ – โชว์พาราณสี – สิบสองปันนา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง – เขาซีซาน – ประตูมังกร (รวมรถราง) – ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่ – อุทยานป่าหิน (รวมรถราง) – ตำหนักทอง – วัดหยวนทง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,999 THB ฿34,999
 

 

New

BHSS-SHMUKMG21

เดินทาง พ.ย. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) | เมืองฉู่สง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋) – จงเตี้ยน – เมืองโบราณแชงกรีล่า – วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโดด (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถกอล์ฟ) – โชว์จางอวี้โหมว – สะพานแก้วลี่เจียง –  สระน้ำมังกรดำ – ลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง – วัดหยวนทง – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน – ตำหนักทอง – คุนหมิง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,999 THB ฿27,999
 

 

New

BHTN-TPEVZ0123

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย -- เมืองนานโถ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านแมวโหวต้ง - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตลาดตี้ฮวา สัมผัสประสบการณ์ในการใส่ชุดกี่เพ้า - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดหลงซาน - ร้าน Cosmetics Shop - หมู่บ้านซื่อ ซื่อ หนันซุน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,888 THB ฿16,888
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้