วันรัฐธรรมนูญ

New

BHHC-HTCC230155

เดินทาง มี.ค. - ธ.ค. 67 | โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) | อิสตันบูล - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี - อุพลิสชิเค - บอร์โจมี - บอร์โจมี - คูไทซี - ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดำ - บาทูมิ - อิสตันบูล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

59,900 THB ฿59,900
 

 

New

BHAD-DAD002

เดินทาง ก.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดหลินอึ๋ง - SON TRA MARINA CAFE - บานาฮิลล์ - เว้ - ร้านของฝากจากเยื่อไผ่ - วัดเทียนมู่ พระเจดีย์เทียนมู่ - An Dinh Palace - หมู่บ้านธูป Incense Village - พระราชวังเว้ (ด้านนอก) - นั่งสามล้อชมพระราชวัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอัน - ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,900 THB ฿13,900
 

 

New

BHAD-KMG001

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองต้า - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) - เมืองโบราณลี่เจียง - ตลาดสี่เหลี่ยมหรือซื่อฟางเจีย - ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - อุทยานน้ำหยก - ร้านยาบัวหิมะ - เมืองเก่าซู่เหอ - เมืองลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองคุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - สวนน้ำตกคุนหมิง - ประตูม้าทองไก่หยก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,900 THB ฿24,900
 

 

New

BHTN-VTEFD0223

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดสีเมือง - พระธาตุหลวงประตูชัย - วังเวียง - ถนนคนเดินวังเวียง - บลูลากูน - ถ้ำปูคำ - สะพานสีฟ้า - ล่องเรือแม่น้ำซอง - สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง - เมืองหลวงพระบาง - วัดใหม่ - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - พระราชวังหลวงพระบาง - วัดวิชุนราช - ออกพบตก - ตลาดมืดหลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,888 THB ฿14,888
 

 

New

BHTN-TPEIT0123

เดินทาง พ.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน TIGER AIR (IT) | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - สักการะศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว - ชิมชาอู่หลง - หมู่บ้านฮิโนกิ - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ร้าน Cosmetics Shop - GLORIA OUTLET

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,888 THB ฿19,888
 

 

New

BHTN-HANFD1223

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองลาวไก - พรมแดนจีน - เวียดนาม - เมืองซาปา - โบสถ์ซาปา - ซาปาไนท์มาเก็ต - MOANA CAFÉ - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - นั่งรถรางเมืองซาปา - สถานีกระเช้าฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน - เมืองฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ - วัดเฉินก๊วก - สุสานโฮจิมินห์ - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - ถนนสาย 36 เก่า - เมืองฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ร้านหยก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,888 THB ฿16,888
 

 

New

BHTN-HANVN0124

เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 67 | โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) | เมืองซาปา - ตลาดกลางคืนซาปา - เมืองซาปา - สถานีรถไฟ SUN PLAZA - นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านต่าฟาน - โมอาน่าคาเฟ่ - โบสถ์หินซาปา - เมืองซาปา - เมืองลาวไก - พรมแดนจีนเวียดนาม - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ร้านสินค้าโอทอป - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - กรุงฮานอย - เจดีย์เฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - Lotte Center Hanoi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,888 THB ฿12,888
 

 

New

BHTN-DADFD0224

เดินทาง เม.ย. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | สะพานมังกร – วัดลินห์อึ๋ง – Marina Café – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง – ร้านหยก อัญมณี – Apec Park – บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – สวนสนุก – สะพานโกเด้นบริดจ์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,888 THB ฿19,888
 

 

New

BHTN-DADFD0723

เดินทาง ต.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - วัดฟุกเกี๋ยน - บานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ - สวนสนุก - จัตุรัสแห่งดวงดาว - สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - ช้อปปิ้งร้านหยก อัญมณี - สวนมหัศจรรย์ Golden Bay - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - ช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,888 THB ฿13,888
 

 

New

BHTN-DADVN0423

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) | วัดลินห์อึ๋ง – Marina Café – บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – สวนสนุก – สะพานโกเด้นบริดจ์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนเอเปค – ร้านสินค้า O-TOP – Mikazuki Japanese Resorts & Spa – สวนมหัศจรรย์ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานมังกร – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ร้านสมุนไพร – Vincom Plaza

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,888 THB ฿16,888
 

 

New

BHTN-DADVZ0723

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | อุโมงค์เก็บไวน์ - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ - สวนสนุก The Fantasy Park - จัตุรัสแห่งดวงดาว - ร้านหยก อัญมณี - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,888 THB ฿18,888
 

 

New

BHTN-DADVZ0923

เดินทาง ต.ค. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) | สะพานมังกร - ร้านหยก - บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานโกเด้นบริดจ์ - ร้านยาสมุนไพร - วัดลินห์อึ๋ง - ร้านไข่มุก - Marina Café - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง - ชมโชว์ Charming Show - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - สวนมหัศจรรย์ Golden Bay - ตลาดฮาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,888 THB ฿9,888
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้