ทัวร์ปีใหม่

New

BHFS-SLCHARTERFLIGHTNY01

เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) | เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต – ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไถจง – อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเห็ดหลินจือ – เมืองไทเป – ซีเหมินติง – นำท่านชมพลุ Count Down – ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองฮวาเหลียน – ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,999 THB ฿29,999
 

 

New

BHFS-SLCHARTERFLIGHTNY02

เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) | เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต – ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไถจง – อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเห็ดหลินจือ – เมืองไทเป – ซีเหมินติง – ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองฮวาเหลียน – ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,999 THB ฿28,999
 

 

New

BHBE-PEK08

เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้าม) – ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ่ง – เมืองโบราณใต้ดินหวังฝูจิ่ง – ร้านยางพารา – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) – ร้านยา – สกีรีสอร์ท (ลานสกี) – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน) – วัดลามะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – PAGE ONE – พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,999 THB ฿29,999
 

 

New

BHBE-HGH01

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | ท่าเรือจูเจียเจี่ยว – เกาะผู่ถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดไผ่ม่วง – ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม – ศาลาชาวอินต้ง – องค์หนานไห่กวนอิม – เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า (ยาบัวหิมะ) – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – เมืองอู๋ซี – ร้านไข่มุก – พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง – เมืองหังโจว  – ร้านหยก – หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น – เมืองหังโจว – ทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,999 THB ฿24,999
 

 

New

BHSS-SHCAHRB4

เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | ปักกิ่ง – ฮาร์บิน – โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปด้านนอก) – ถนนจงเอียง – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน – ชมรูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ – หมู่บ้านหิมะ – DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – เขาป้างฉุย – ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย – หมู่บ้านหิมะ – เขาแกะหญ้า – ภาพเขียน ICE AND SNOW – ลานสกียาปูลี่ – ยาปูลี่ (YABULI) – ฮาร์บิน – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่) – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

46,999 THB ฿46,999
 

 

New

BHSS-SHCAHGHKHN1

เดินทาง พ.ย. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) | หังโจว – อู้หยวน – หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ – อู้นี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน – อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง (รวมกระเช้าไปกลับ) – สะพานกระจก – เมืองซ่างเหรา – อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าWUYUE – ซ่างเหรา – อี้หยาง – พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – เขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไปกลับ) – กระจกแห่งท้องฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,999 THB ฿27,999
 

 

New

BHSS-SHFDXIY2

เดินทาง พ.ย. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) | ซีอาน – วัดลามะ – ถนนมุสลิม – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) – ป่าเจดีย์ – โชว์การแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน – เมืองโบราณลั่วอี้ – เมืองลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองหัวซาน – เมืองหัวซาน – ซีอาน – สุสานทหารจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่ได้ขึ้นเจดีย์) – ถนนคนเดินวัฒนธรรมต้าถัง – กำแพงเมืองโบราณ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,999 THB ฿31,999
 

 

New

BHSS-SHCZSWA3

เดินทาง ต.ค. - มี.ค. 67 | สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE | ชมเมืองเก่าซัวเถายามค่ำคืน – ซัวเถา – เทพเจ้าโจวซือกง – หย่งติ้ง – หมู่บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง – ชมแสงสีบ้านดินหย่งติ้ง – หย่งติ้ง – เมืองเหมยโจว – เจดีย์พระพันองค์ – สวนชาเอี้ยนหนานเฟย – หมู่บ้านเก่าเหมยโจว – วัดหลิงกวง – เหมยโจว – เมืองซัวเถา – เฮียงบู้ซัว – ศาลเจ้าไต่ฮงกง – วัดแปะฮวยเจียม – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – ศาลเจ้ามังกรเขียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,999 THB ฿29,999
 

 

New

BHSS-SHFDXIY4

เดินทาง ธ.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR ASIA | ซีอาน – ถนนมุสลิม – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์การแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน – เมืองเจียวจั่ว – เจียวจั่ว – อุทยานหยุนไถซาน – ลั่วหยาง – เมืองโบราณลั่วอี้ – ศาลเจ้ากวนอู – ถ้ำหินหลงเหมิน – เมืองหัวซาน – หัวซาน – ซีอาน – สุสานทหารจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) – ถนนคนเดินวัฒนธรรมต้าถัง – โชว์ราชวงศ์ถัง – วัดลามะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,999 THB ฿37,999
 

 

New

BHSS-SHSLCSXKHN1

เดินทาง ต.ค. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR | ฉางซา – รถไฟแม่เหล็ก – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองหนานชาง – ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม – หนานชาง – เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซรามิค – สวนนวัตกรรมเตาเผา – เมืองอู้หยวน – อ่าวพระจันทร์ (รวมล่องเรือ) – ชมแสงสียามค่ำคืนอู้นี่โจว (รวมล่องเรือ) – อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้า) – เมืองซ่างเหรา – หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ – ซ่างเหราหลิงซาน (รวมกระเช้า) – หมู่บ้านเกอเซียน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) – ถนนคนเดินหลิงเป่าเซียน – หมู่บ้านเกอเชียน – อี้หยาง – พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก – สั้งเหร่า – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ฉางซา – ชมวิวท่าเทียบเรือฉางซายามค่ำคืน – นั่งรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับชมเขตใหม่ฉางซา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,999 THB ฿31,999
 

 

New

BHSS-SHCACTUCKG1

เดินทาง พ.ย. - ม.ค. 67 | โดยสายการบิน AIR CHINA | เฉิงตู – ต้าจู๋ – พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – อู่หลง – อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน) – ระเบียงกระจก – อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) – อู่หลง – ภูเขาไป่มา – Wulong Flying Kiss –ฉงชิ่ง – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย – อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง – ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม – นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เฉิงตู – ถนนโบราณจินหลี่ – เฉิงตู – ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,999 THB ฿29,999
 

 

New

BHSS-SHSLCSX2

เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 67 | โดยสายการบิน THAI LION AIR | ฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองถงเหริน – ถงเหริน – เขาฟ่านจิ้งซาน – ฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน – สะพานสายรุ้ง – เมืองโบราณฟ่งหวง – เมืองฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน) – ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ประตูสวรรค์ – ตึก 72 ชั้น – โชว์นางจิ้งจอกขาว – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – แกรนด์แคนยอน (นั่งบอลลูน+ซิปไลน์+สไลเดอร์กระจก+ล่องเรือ+ลิฟต์แก้ว) – ภาพวาดทราย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – อิสระช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ทฉางซา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,999 THB ฿31,999
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้