มหัศจรรย์... ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม Special Full Service 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Starlux Airlines (APR-JUN23)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHBE-TPE56

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 66 | โดยสายการบิน Starlux Airlines (JX) | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ขอความรักวัดหลงซาน | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 | แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก | พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ เมนูเสี่ยวหลงเปา

Share

  โปรแกรม
TPE56 : มหัศจรรย์... ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม Special Full Service 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Starlux Airlines (APR-JUN23)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน (ไทเป)
  มื้ออาหาร : - / - / -
  ที่พัก : CUNTURY HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน (เมืองเถาหยวน)
วันที่ 2ไทเป - ร้านพายสับประรด - เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - แช่น้ำแร่
  มื้ออาหาร : เช้า / - / เย็น
  ที่พัก : The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 3 เมืองไทเป - ศูนย์เครื่องสำอาง - ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : Relite Hotel หรือโรงแรมเทียบเท่า ประเทศไต้หวัน (เมืองไทเป)
วันที่ 4ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  วันเดินทาง
เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 66 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์) ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้