Taiwan is calling me ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (MAR-JUN23)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHI-TVZ13

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 | โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ) | เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค | วัดหลงซาน | ตึกไทเป 101 | ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนอี้จง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย | พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ

Share

  โปรแกรม
TVZ13 : Taiwan is calling me ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (MAR-JUN23)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองไถจง – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  มื้ออาหาร : - / - / -
  ที่พัก : Century Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 2เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่ -  เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : Guide Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 3 ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : Relite Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 4ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  วันเดินทาง
เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 ดอลลาร์ใต้หวัน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้