TAIWAN ใครไม่เปย์...ไทเป 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (FEB-MAR23)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHGS-TPE01

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 | โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ) | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน | ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินหวู่ | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซาน | ย่านซีเหมินติง | ตึกไทเป 101 | GERMANIUM SHOP | พิเศษ !! ชาบูหม้อไฟไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา

Share

  โปรแกรม
TPE01 : TAIWAN ใครไม่เปย์...ไทเป 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (FEB-MAR23)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี  
  มื้ออาหาร : - / - / -
  ที่พัก : THE LOFT SEASIDE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : REGAL INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไถจง
วันที่ 3 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : HOTEL PAPA WHALE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไทเป
วันที่ 4ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  วันเดินทาง
เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก (ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี) ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้