Taiwan One More Time ไทเป จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (JAN-MAR23)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHI-TVZ07

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 | โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ) | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” | สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง | ตึกไทเป 101 | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซาน | ช้อปปิ้ง ตลาดเหลาเหอ ตลาดปลา ตลาดซื่อหลิน ซีเหมินติง | พิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ

Share

  โปรแกรม
TVZ07 : Taiwan One More Time ไทเป จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (JAN-MAR23)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองเถาหยวน
  มื้ออาหาร : - / - / -
  ที่พัก : Century Hotel Taoyuan หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 2เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
  มื้ออาหาร : เช้า / - / เย็น
  ที่พัก : Sunshine Villa หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 3 เมืองหนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง - เมืองไถจง - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตลาดกลางคืนเหลาเหอ
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 4Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - นิวไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดปลาไทเป – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 5อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ร้านปลอดภาษี – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
   มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  วันเดินทาง
เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 ดอลลาร์ใต้หวัน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้