มหัศจรรย์... ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (MAR-OCT23)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHBE-TPE65

เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 66 | โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ) | เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว + อาลีซาน | นั่งรถไฟอาลีซาน | Miyahara Ice Cream | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซาน | โรงละครแห่งชาติไถจง | ไถจงไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | TAIPEI 101 | Germanium | พิเศษ !! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, ไอศครีม MIYAHARA

Share

  โปรแกรม
TPE65 : มหัศจรรย์... ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (MAR-OCT23)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองเจียอี้
  มื้ออาหาร : - / - / เย็น
  ที่พัก : Ren Yi Lake Hotel หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 2ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 3 โรงละครแห่งชาติไถจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 4เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  มื้ออาหาร : เช้า / - / เย็น
  ที่พัก : RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
วันที่ 5วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  มื้ออาหาร : เช้า / - / -
  วันเดินทาง
เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 66 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้