มหัศจรรย์... ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป บินหรู เที่ยวคุ้ม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน China Airlines (FEB-OCT23)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHBE-TPE63

เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 66 | โดยสายการบิน China Airlines (CI) | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า | TAIPEI 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซาน | ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต | ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน | ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง | พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา + สเต็ก&สลัดบาร์ ปลาประธานาธิบดี

Share

  โปรแกรม
TPE63 : มหัศจรรย์... ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป บินหรู เที่ยวคุ้ม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน China Airlines (FEB-OCT23)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน (ไทเป) - ไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : - / - / เย็น
  ที่พัก : GUIDE HOTEL TAICHUNG หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)
วันที่ 2ไถจง - หนานโถว - ร้านชา - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไถจง
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : GUIDE HOTEL TAICHUNG หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)
วันที่ 3 ไถจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน
วันที่ 4ไทเป - ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  มื้ออาหาร : เช้า / - / -
  วันเดินทาง
เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 66 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้