ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (APR-OCT23)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZGTPE-2311VZ

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 | โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ) | วัดเหวินหวู่ | สวนองุ่นบราซิล | อุทยานธรณีเย่หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น | ช้อปปิ้งจุใจเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง | พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา

Share

  โปรแกรม
ZGTPE-2311VZ : ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air (APR-OCT23)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  มื้ออาหาร : - / - / เย็น
  ที่พัก : STAY HOTEL, TAICHUNG 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)  
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  ที่พัก : LIDO FORESTRY SPA RESORT, TAOYUAN 3 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
  มื้ออาหาร : เช้า / - / -
  วันเดินทาง
เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 66 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้