ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Stalux Airlines (FEB-MAR23)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZGTPE-2308JX

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 | โดยสายการบิน Stalux Airlines (JX) | เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเช่อ | วัดเหวินหวู่ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | สวนองุ่นบราซิล | อุทยานธรณีเย่หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง | พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา

Share

  โปรแกรม
ZGTPE-2308JX : ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Stalux Airlines (FEB-MAR23)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน
  มื้ออาหาร : - / - / -
  ที่พัก : LIDO FORESTRY SPA RESORT, TAOYUAN 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ร้านเห็ดหลินจือ - สวนองุ่นบราซิล - เมืองไทจง
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : STAY HOTEL, TAICHUNG 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง 
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / เย็น
  ที่พัก : CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - มิตซุย เอาท์เล็ต สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
  มื้ออาหาร : เช้า / กลางวัน / -
  วันเดินทาง
เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 ดูตารางการเดินทางทั้งหมด
ได้ที่ >> คลิกเพื่ออ่านโปรแกรม
หากต้องการเช็คที่ว่าง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ

 หมายเหตุ
  • ราคาทัวร์ไม่รวม
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,200 NTD/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้