ZNAN10 : น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน BY VAN (APR-OCT)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZNAN10

เดินทาง เม.ย.-ต.ค.64 | โดยรถตู้ VIP | เฮืองฮังต่อ | วัดศรีพันต้น | วัดมิ่งเมือง | วัดพระธาตุช้างค้ำ | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุแช่แห้ง | วัดพระธาตุเขาน้อย | บ่อเกลือสินเธาว์ | บ้านสะปัน | วัดภูเก็ต | ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ | วัดศรีมงคล | พระธาตุช่อแฮ

Share

Share

  โปรแกรม
ZNAN10 : น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน BY VAN (APR-OCT)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันปตท. วิภาวดีขาออก ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าไทยเวลา 19.30 น. - จังหวัดน่าน
วันที่ 2เฮืองฮังต่อ - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - โบราณสถานวัดน้อย - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน
  อาหารเช้า / เที่ยง    
วันที่ 3 เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือวินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - วัดภูเก็ต - โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 4ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - จังหวัดแพร่ - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
22 - 25 เม.ย. 64
29 เม.ย. - 02 พ.ค. 64
6,599
7,599
06 - 09 พ.ค. 64
13 - 16 พ.ค. 64
20 - 23 พ.ค. 64
27 - 30 พ.ค. 64
6,599
6,599
6,599
6,599
03 - 06 มิ.ย. 64
10 - 13 มิ.ย. 64
17 - 20 มิ.ย. 64
24 - 27 มิ.ย. 64
6,599
6,599
6,599
6,599
01 - 04 ก.ค. 64
08 - 11 ก.ค. 64
15 - 18 ก.ค. 64
23 - 26 ก.ค. 64
25 - 28 ก.ค. 64
6,599
6,599
6,599
7,599
7,599

05 - 08 ส.ค. 64
12 - 15 ส.ค. 64
19 - 22 ส.ค. 64
26 - 29 ส.ค. 64
6,599
6,599
6,599
6,599

02 - 05 ก.ย. 64
09 - 12 ก.ย. 64
16 - 19 ก.ย. 64
23 - 26 ก.ย. 64
6,599
6,599
6,599
6,599

01 - 04 ต.ค. 64
07 - 10 ต.ค. 64
14 - 17 ต.ค. 64
22 - 25 ต.ค. 64
28 - 31 ต.ค. 64
6,599
6,599
6,599
7,599
6,599


 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท/ต่อท่าน
  • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com