ZCRI02 : เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง 3 วัน 2 คืน BY VZ (APR-JUL)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZCRI02

เดินทาง เม.ย.-ก.ค.64 | โดยสายการบิน VIET JET | ดอยตุง | สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง | ดอยช้างมูบ | ดอยผาฮี้ | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องขุ่น | วัดบ้านเด่น | ประตูท่าแพ | อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย | วัดพระธาตุดอยสุเทพ

Share

Share

  โปรแกรม
ZCRI02 : เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง 3 วัน 2 คืน BY VZ (APR-JUL)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 04.30 น. - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์
  อาหารเที่ยง
วันที่ 2วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - อำเภอเชียงดาว - เชียงใหม่
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 3 วัดถ้ำเชียงดาว - วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)​ - ถ่ายรูปประตูท่าแพ - ตลาดวโรรส - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - ชมคาเฟ่ - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
22 - 24 เม.ย. 64
23 - 25 เม.ย. 64
24 - 26 เม.ย. 64
26 - 28 เม.ย. 64
9,999
10,999
10,999
8,999
06 - 08 พ.ค. 64
07 - 09 พ.ค. 64
13 - 15 พ.ค. 64
14 - 16 พ.ค. 64
17 - 19 พ.ค. 64
20 - 22 พ.ค. 64
21 - 23 พ.ค. 64
27 - 29 พ.ค. 64
28 - 30 พ.ค. 64
9,999
10,999
9,999
10,999
8,999
9,999
10,999
9,999
10,999
03 - 05 มิ.ย. 64
04 - 06 มิ.ย. 64
10 - 12 มิ.ย. 64
11 - 13 มิ.ย. 64
14 - 16 มิ.ย. 64
17 - 19 มิ.ย. 64
18 - 20 มิ.ย. 64
21 - 23 มิ.ย. 64
24 - 26 มิ.ย. 64
25 - 27 มิ.ย. 64
11,999
11,999
9,999
10,999
8,999
9,999
10,999
8,999
9,999
10,999
01 - 03 ก.ค. 64
02 - 04 ก.ค. 64
08 - 10 ก.ค. 64
09 - 11 ก.ค. 64
12 - 13 ก.ค. 64
15 - 17 กก.ค. 64
16 - 18 ก.ค. 64
22 - 24 ก.ค. 64
23 - 25 ก.ค. 64
24 - 26 ก.ค. 64
29 - 31 ก.ค. 64
9,999
10,999
9,999
10,999
8,999
9,999
10,999
9,999
10,999
12,999
9,999

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
  • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com