WTTDXVN001 : ตราด – จันทบุรี เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน BY VAN (MAR-APR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHGO-WTTDXVN001

เดินทาง มี.ค.-เม.ย.64 | โดยรถตู้ VIP | ล่องเรือชมหิ่งห้อย | เกาะรัง | เกาะยักษ์ใหญ่ | เกาะยักษ์เล็ก | เกาะหวาย พาราไดรซ์ | เกาะช้าง | ชุมชนจันทบูร | โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล | ศาลหลักเมืองจันทบุรี | วัดปากน้ำแขมหนู | จุดชมวิวเนินนางพญา

Share

Share

  โปรแกรม
WTTDXVN001 : ตราด – จันทบุรี เกาะช้าง ดูหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน BY VAN (MAR-APR)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเวลา 05.30 น. - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ - ตราด - ล่องเรือชมหิ่งห้อย
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น
วันที่ 2ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ (เรือไม้) เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะหวาย พาราไดร์
  อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น      
วันที่ 3 เกาะช้าง - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ - ชุมชนจันทบูร - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - วัดปากน้ำแขมหนู - จุดชมวิวเนินนางพญา - กรุงเทพ
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
05 - 07 ก.พ. 64
12 - 14 ก.พ. 64
26 - 28 ก.พ. 64
7,290
7,290
7,490
05 - 07 มี.ค. 64
12 - 14 มี.ค. 64
19 - 21 มี.ค. 64
26 - 28 มี.ค. 64
7,290
7,290
7,290
7,290
09 - 11 เม.ย. 64
10 - 12 เม.ย. 64
12 - 14 เม.ย. 64
13 - 15 เม.ย. 64
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 64
7,490
7,490
8,390
8,390
7,490

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
  • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 200 บาท (ค่าอุทยาน)
Powered by MakeWebEasy.com