WTCEIVJ001 : แอ่วเมืองล้านนา ผาฮี้ เชียงราย 3 วัน 2 คืน BY VZ (APR-JUN)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHGO-WTCEIVJ001

เดินทาง เม.ย.- มิ.ย. 64 | โดยสายการบิน VIET JET | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | ไร่ชาฉุยฟง | ดอยตุง | บ้านผาฮี้ | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

Share

Share

  โปรแกรม
WTCEIVJ001 : แอ่วเมืองล้านนา ผาฮี้ เชียงราย 3 วัน 2 คืน BY VZ (APR-JUN)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 06.00 น. - สนามบินเชียงราย - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี 
  อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น
วันที่ 2ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ -
บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน   
  อาหารเช้า / เที่ยง  
วันที่ 3 วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                  
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
03 - 05 เม.ย.64
30 เม.ย. - 02 พ.ค.64
8,999
9,999
01 - 03 พ.ค.64
02 - 04 พ.ค.64
08 - 10 พ.ค.64
21 - 23 พ.ค.64
9,999
9,999
9,999
8,999
03 - 05 มิ.ย..64
18 - 20 มิ.ย.64
9,999
8,999  


 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
  • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
Powered by MakeWebEasy.com