ZNAN08 : แอ่วน่านวันหยุด ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน BY DD (MAY)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BHZG-ZNAN08

เดินทาง พ.ค.64 | โดยสายการบิน NOK AIR | บ่อเกลือสินเธาว์ | วัดภูเก็ต | พระธาตุแช่แห้ง | กาดข่วงเมืองน่าน | วัดศรีพันตัน | วัดมิ่งเมือง | วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

Share

Share

  โปรแกรม
ZNAN08 : แอ่วน่านวันหยุด ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน BY DD (MAY)


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองเวลา 06.00 - สนามบินน่าน - จังหวัดน่าน - เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ - บ้านสะปัน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - วัดภูเก็ต
  อาหารเที่ยง / เย็น
วันที่ 2ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - อำเภอเมืองน่าน - บ้านนาก๋างโต้ง - พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
  อาหารเช้า / เที่ยง
วันที่ 3 วัดศรีพันตัน - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม - เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน - วัดภูมินทร์ - พระอุโบสถจตุรมุข - สนามบินน่าน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
  อาหารเช้า / เที่ยง
  วันเดินทาง
01 - 03 พ.ค.64
02 - 04 พ.ค.64
9,999
9,999

 หมายเหตุ

  • อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com